Now showing items 1-1 of 1

  • Robustní řízení elektrických pohonů 

    Pohl, Lukáš
    Cílem této disertační práce je prozkoumat nové možnosti návrhu robustních regulátorů střídavých elektrických motorů a navrhnout nejvhodnější metodu pro řízení reálných synchronních a asynchronních motorů. Robustní metoda ...