Now showing items 1-1 of 1

  • CAD systém pro 2D kreslení 

    Langr, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou CAD systémů pracujících ve dvojrozměrném prostoru. Seznamuje nás s definicí CAD systémů a s požadavky na ně kladenými. Práce se dále věnuje návrhu a tvorbě aplikace demonstrující ...