Now showing items 1-20 of 299

 • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

  Kekely, Lukáš
  V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
 • Zachycení síťových útoků pomocí honeypotů 

  Mlčoch, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o nástrojích typu honeypot a úpravě linuxového systému do podoby takovéhoto nástroje. V práci je představeno obecné rozdělení škodlivých kódů a současné trendy v této oblasti. Současně je prezentován ...
 • Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích 

  Jakeš, Jan
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému ...
 • Monitorování návštěvníků webových stránek 

  Jelič, Martin
  Práce se zabývá webovou analytikou, jejími pojmy, principy, souvisejícími problémy a jejich řešením. Je zde zevrubně popsáno několik existujících nástrojů pro webovou analytiku. Těžištěm práce je návrh a implementace nového ...
 • Síťová karetní hra pro více hráčů 

  Kotásek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování síťové karetní hry. Jako karetní hra byla zvolena dnes velmi populární varianta pokeru -Texas Hold'em. V úvodní části je nastíněn nezbytný teoretický základ ...
 • Editor stejnosměrných elektrických obvodů 

  Elis, Martin
  Hlavním cílem této práce bylo vytvoření jednoduchého intuitivního editoru stejnosměrných elektrických obvodů schopného analyzovat vytvořená kreslená schémata. Aplikace měla být navržena tak, aby mohla být využita studenty ...
 • Program pro generování obrázkových křížovek 

  Navrátil, Ondřej
  Ústředním tématem této práce jsou obrázkové křížovky, tedy hlavolamy podobné např. známému sudoku či criss cross. Pozorost je věnována zejména problematice automatického a poloautomatického generování těchto rébusů z ...
 • Informační moduly komunikující přes Bluetooth 

  Knytl, Marek
  Tato práce popisuje vytvoření dvou Informačních modulů, které jsou řízeny mikrokontrolérem a ovládány pomocí klávesnice a displeje. Tyto zařízení komunikují se serverem, běžícím na PC, pomocí technologie Bluetooth a jsou ...
 • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

  Caha, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
 • Inteligentní zásuvky pro napájení spotřebičů v laboratoři 

  Crha, Adam
  Tato práce popisuje návrh a implementaci dálkově řízených inteligentních zásuvek. Inteligentní zásuvky jsou zařízení, které je schopné komunikovat s okolním světem. Hlavní jednotkou zařízení je mikrokontrolér ATMEL ATMega168, ...
 • Diagnostika interaktivní síťové komunikace 

  Adamčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou výpadků a ztrát v interaktivní síťové komunikace. V úvodu je vysvětlena základní teorie komunikace sítí. Důležitou část práce tvoří analýza komunikace aplikací Vzdálená plocha, SJphone a ...
 • Knihovna pro generování čárových kódů 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...
 • Globální lokalizace robota pomocí GPS, kompasu a mapových podkladů 

  Snášelová, Petra
  Cílem této bakalářské práce je návrh metody lokalizace robota na globální úrovni kombinující data z GPS, kompasu a mapového podkladu za účelem přesnějšího a spolehlivějšího odhadu polohy. Práce pojednává o senzorických ...
 • Porovnání výkonnosti knihoven pro výpočty na GPU 

  Kula, Michal
  Bakalářská práce se zabývá principy práce grafických adaptérů, jejich nasazením pro běžné výpočty za pomoci grafických knihoven a porovnáním těchto knihoven. V práci je vysvětlena vhodnost využití grafických adapterů pro ...
 • Klientské nástroje pro přístup k centrálnímu registru doménových jmen 

  Škorvaga, Vojtěch
  Tento dokument popisuje práci řešící rozšíření sady registračních nástrojů pro registrování domén v aplikaci Fred (free registry for enum and domains). Nástroje jsem rozšířil o knihovnu a programy psané v jazyce C a Java, ...
 • Webová demonstrace Fourierovy transformace pro výuku zpracování signálů 

  Hyrš, Martin
  Cílem této práce je vytvořit vytvořit demonstrační program na téma Fourierova transformace. V úvodní části je shrnuta teorie týkající se jednotlivých typů Fourierovy transformace a je ukázán postup jejich numerické aproximace. ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem 

  Horníček, Ondřej
  Tato práce se zabývá novými možnostmi překladu na základě pokročilých formálních modelů. Konkrétně využitím gramatik s rozptýleným kontextem v syntaktické analýze. Byl vytvořen kontextový jazyk, na kterém jsou porovnávány ...
 • Noční obloha na mobilním zařízení 

  Plešek, Jan
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Menlo} Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje co nejsnadnější a nejintuitivnější pozorování noční oblohy za použití konceptu rozšířené reality. ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího 

  Šušová, Lucia
  Tato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní ...