Show simple item record

Study of catalytic activity of ceramic perovskite materials for energy applications

dc.contributor.advisorCihlář, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSchlosser, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:50Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:50Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSCHLOSSER, R. Studium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other41634cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6003
dc.description.abstractV diplomové práci byla studována příprava keramických katalytických materiálů a to jak v podobě prášku, tak v podobě slinutých membrán. Nejprve byly pomocí „glycin-nitrátové syntézy“ syntetizovány vícesložkové perovskitové materiály. Byly připraveny dva typy perovskitových soustav. První soustava byla na bázi nikelitů LaNiO3 a druhá na bázi kobaltitů SmCoO3. Obě soustavy byly dopovány hliníkem a vápníkem. Dále byly keramické prášky testovány na míru katalytické aktivity při reformačních reakcích. Část keramických prášků byla zpracována pomocí hydraulického bi-uniaxiálního lisu do tvaru disků, které byly dále kalcinovány, slinovány, zbroušeny a vyleštěny do konečných rozměrů. Membrány byly podrobeny testu na katalytickou aktivitu. Nejdříve byly redukovány ve vodíkové atmosféře a následně proběhla suchá reformace. Závěrem byl studován výskyt uhlíkových nanotrubek na povrchu testovaných vzorků.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis the preparation of ceramic catalytic materials was studied. They were studied by means of catalytic activity on powder samples and in a form of membrane as well. At first were multicomponent perovskite materials with the help of “glycine-nitride synthesis” synthesized. Two types of perovskite systems were prepared. First system was on the basis of nickelates LaNiO3 and the second one on the basis of cobaltites SmCoO3. Both of them were doped with aluminium and calcium. Ceramic powders were catalytic tested during reformed reaction. A part of powders was pressed with hydraulic biaxial press. Then the membranes were calcinated, sintered and polished. The membranes were tested to specify the catalytic activity. At first they were in hydrogen atmosphere reduced and afterwards came through the partial oxidation. The appearance of coke fibers on the surface was discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKeramické membránycs
dc.subjectnikelitycs
dc.subjectkobaltitycs
dc.subjectuhlíkové nanotrubičkycs
dc.subjectglycinová spalovací syntézacs
dc.subjectsmíšená vodivostcs
dc.subjectCeramic membranesen
dc.subjectnickelatesen
dc.subjectcobaltitesen
dc.subjectcarbon nanotubesen
dc.subjectglycine-nitrate processen
dc.subjectmixed conductivityen
dc.titleStudium katalytické aktivity keramických perovskitových materiálů pro energetické aplikacecs
dc.title.alternativeStudy of catalytic activity of ceramic perovskite materials for energy applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:29cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41634en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:02:36en
sync.item.modts2020.03.31 05:56:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCihlář, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record