Show simple item record

Microstructure stability of electron beam welds

dc.contributor.advisorJan, Vítcs
dc.contributor.authorRončák, Jáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:16:49Z
dc.date.available2018-10-21T17:16:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRONČÁK, J. Mikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100948cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67502
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je zhodnotenie mikroštruktúry a funkčnosti zvarových spojov pomocou metód z oblasti materiálových vied. Ako prvé sú v teoretickej časti postupne opísané viaceré druhy zvárania pre porovnanie jednotlivých metód. V druhej časti sú predstavené jednotlivé materiály, ktoré boli použité na vytvorenie zvarového spoja a nakoniec vysvetlenie použitých metód pozorovania a skúšania vzoriek. Zvary boli vytvorené na dvoch vzorkách bez prídavného materiálu pomocou zariadenia využívajúceho elektrónový zväzok. Ide o spojenie austenitickej hadfieldovej ocele v kombinácii s feriticko-perlitickou uhlíkovou oceľou a v druhom prípade s antikoróznou feritickou oceľou s vysokým podielom chrómu.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is an evaluation of microstructure and functionality of welded joints by using methods of material engineering. At first, there are various methods of welding described in the theoretical part. In the second part, the thesis introduces every material that is used to create a welded joint. The final part then offers an explanation of every method used to analyse the process of welding. The joints were created on two specimens without any filler material and at the machine that uses electron beam. The first joint is a combination of austenitic hadfield steel with ferrite-perlite carbon steel and in the second case combined with stainless ferritic steel with high amount of chromium.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzvarový spojcs
dc.subjectzváranie ocelícs
dc.subjectelektrónový zväzokcs
dc.subjectmikroštruktúracs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectwelded jointen
dc.subjectsteel weldingen
dc.subjectelectron beamen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectstabilityen
dc.titleMikrostrukturní stabilita svarů provedených elektronovým svazkemcs
dc.title.alternativeMicrostructure stability of electron beam weldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-09:26:55cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100948en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:05:50en
sync.item.modts2021.11.08 12:45:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHavlík, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record