Show simple item record

Charakteristiky proudu na bočním lichoběžníkovém přelivu se širokou korunou

dc.contributor.authorŘíha, Jaromírcs
dc.contributor.authorZachoval, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:57:49Z
dc.date.available2020-08-04T11:57:49Z
dc.date.issued2015-04-01cs
dc.identifier.citationJournal of Hydrology and Hydromechanics. 2015, vol. 63, issue 2, p. 164-171.en
dc.identifier.issn0042-790Xcs
dc.identifier.other114493cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/102747
dc.description.abstractBroad-crested side weirs have been the subject of numerous hydraulic studies; however, the flow field at the weir crest and in front of the weir in the approach channel still has not been fully described. Also, the discharge coefficient of broad–crested side weirs, whether slightly inclined towards the stream or lateral, still has yet to be clearly determined. Experimental research was carried out to describe the flow characteristics at low Froude numbers in the approach flow channel for various combinations of in- and overflow discharges. Three side weir types with different oblique angles were studied. Their flow characteristics and discharge coefficients were analyzed and assessed based on the results obtained from extensive measurements performed on a hydraulic model. The empirical relation between the angle of side weir obliqueness, Froude numbers in the up- and downstream channels, and the coefficient of obliqueness was derived.en
dc.description.abstractBoční přelivy se širokou korunou byly předmětem četných hydraulických studií, nicméně proudění na koruně a před přelivem v přítokovém korytě ještě nebyl plně popsány. Také součinitel průtoku bočních přelivů se širokou korunou s různým úhlem půdorysné šikmosti nebyl precizně určen. Experimentální výzkum byl proveden za účelem popisu charakteristik proudu za malých hodnot Froudova kritéria v přítokovém korytě při různých průtokových stavech. Tři varianty s půdorysnou šikmostí přelivu byly podrobeny výzkumu. Charakteristiky proudu a součinitel průtoku byly určeny na základě změřených dat. Empirická závislost součinitele průtoku na úhlu půdorysné šikmosti a podílu Froudových kritérií v přítokovém a odtokovém korytě byla stanovena.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent164-171cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherInstitute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republiccs
dc.relation.ispartofJournal of Hydrology and Hydromechanicscs
dc.relation.urihttp://www.degruyter.com/view/j/johh.2015.63.issue-2/johh-2015-0026/johh-2015-0026.xml?format=INTcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectboční přeliv se širokou korunou
dc.subjectexperimentální výzkum
dc.subjectcharakteristiky proudu
dc.subjecthydraulika
dc.subjectbroad-crested side weiren
dc.subjectexperimental researchen
dc.subjectflow characteristicsen
dc.subjecthydraulicsen
dc.titleFlow characteristics at trapezoidal broad-crested side weiren
dc.title.alternativeCharakteristiky proudu na bočním lichoběžníkovém přelivu se širokou korunoucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Vodní stavby AdMaScs
sync.item.dbidVAV-114493en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:57:49en
sync.item.modts2020.08.04 12:43:13en
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume63cs
dc.identifier.doi10.1515/johh-2015-0026cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0042-790X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported