Show simple item record

Analysis of selected methods for setting and measuring the spatial position of track

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKarásek, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:34:01Z
dc.date.available2016-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, J. Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55581cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10524
dc.description.abstractPředmětem práce je srovnání různých způsobů měření geometrických parametrů koleje a srovnání metod navádění automatické strojní podbíječky (ASP) při zřizování geometrických parametrů koleje vybrané části mezistaničního traťového úseku Brodek u Přerova - Grygov. Práce obsahuje popis měřícího vozu železničního svršku a měřícího systému APK, jejichž data posloužily k porovnání geometrických parametrů koleje a její prostorové polohy po dobu sledování úseku. Závěr práce obsahuje zhodnocení jednotlivých měření a doporučení pro praxi.cs
dc.description.abstractThe aim of the work is to compare different ways of measuring geometric parametrs of railway track and compare methods for guidance automatic tamping machine in estabilishing the geometrical parameters of the selected track section between train stations Brodek u Přerova - Grygov. The work contains a description of the superstructure gauging carriage and measuring system APK, whose data were used to compare the track geometry and its spatial position during the observation period. Conclusion of the work includes an assessement of individual measurements and recommendations for practise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 4 roku/letcs
dc.subjectProstorová poloha kolejecs
dc.subjectgeometrické parametry kolejecs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectměřící vůz pro železniční svršekcs
dc.subjectměřící systém APKcs
dc.subjectSpatial possition of railway tracken
dc.subjectgeometric parametersen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectsuperstructure gauging carriageen
dc.subjectmeasuring system APKen
dc.titleAnalýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy kolejecs
dc.title.alternativeAnalysis of selected methods for setting and measuring the spatial position of tracken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-17:29:02cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55581en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:10:34en
sync.item.modts2021.11.22 22:17:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVukušič, Ivancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record