Show simple item record

SYSTEM APPROACH OF MACHINE TOOL DEVELOPMENT

dc.contributor.advisorMarek, Jiřícs
dc.contributor.authorDosedla, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:50Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDOSEDLA, M. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51142cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10843
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176038
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá postavením konstrukčního procesu v ţivotním cyklu obráběcího stroje a základními přístupy ke konstruování. Cílem disertační práce je navrţení Systémového přístupu při návrhu obráběcího stroje. Je při něm vyuţito zkušeností konstrukčního týmu s podporou systémových metod za soustavného řízení koordinátorem projektu a zároveň je respektována definice Systémového přístupu dle Janíčka. Pomocí navrţené metody je moţné dosáhnout zvýšené technické kvality stroje, sníţení ekonomických nákladů na vývoj, výrobu i montáţ a zkrátit dobu potřebnou k uvedení stroje na trh. Vyuţitím Systémového přístupu při návrhu OS dochází k důkladné vnější i vnitřní optimalizaci stroje jak z technického, tak i z ekonomického hlediska. Navrţený přístup je předloţen ve srozumitelné formě snadno vyuţitelné ve výrobní společnosti.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with a position of a design process in machine tool life-cycle and with main design approaches. Main aim of the doctoral thesis is to bring System approach of machine tool development. This method follows design team experience with support by systematic methods and managing by product manager. Alongside this method respects System approach defined by Janicek. It is possible to achieve increasing of machine technical quality, reducing of final machine costs and reducing of time for machine tool creation by application of this method. System approach of machine tool development is focused on detailed outer and inner optimization of a machine structure from technical and economical point of view. This design approach is possible to apply in any production company because it is brought in intelligible way.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObráběcí strojcs
dc.subjectkonstruovánícs
dc.subjectsystémový přístupcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectnáklady.cs
dc.subjectMachine toolen
dc.subjectdesigningen
dc.subjectsystem approachen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectcosts.en
dc.titleSYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮcs
dc.title.alternativeSYSTEM APPROACH OF MACHINE TOOL DEVELOPMENTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-18cs
dcterms.modified2012-02-16-09:37:42cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid51142en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:04:50en
sync.item.modts2019.05.18 21:53:58en
dc.contributor.refereeDemeč, Petercs
dc.contributor.refereeSkýpala, Milancs
dc.contributor.refereeKnoflíček, Radekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record