Show simple item record

Hormones in waste waters

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorPetrušová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:12Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:12Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPETRUŠOVÁ, P. Hormony v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10853
dc.description.abstractTato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí a jejich vlivy na organismy. Rovněž je charakterizován osud těchto sloučenin v životním prostředí a metody využívající se k jejich izolaci z jednotlivých složek životního prostředí a k jejich stanovení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis gives the overview of waste water contaminants of steroid hormones type. A short description of these compounds and of their physical-chemical properties is given and sources of these substances in the environment are characterized, as well as their impact on organisms The fate of these compounds and methods used for their isolation from environmental compartments methods of their final analysis are characterized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodpadní vodycs
dc.subjectsteroidní hormonycs
dc.subjectizolacecs
dc.subjectprekoncentracecs
dc.subjectstanovenícs
dc.subjectwaste watersen
dc.subjectsteroid hormonesen
dc.subjectisolationen
dc.subjectpreconcentrationen
dc.subjectanalysisen
dc.titleHormony v odpadních vodáchcs
dc.title.alternativeHormones in waste watersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2010-05-10-13:49:50cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:59:18en
sync.item.modts2021.11.12 15:52:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record