Show simple item record

Heavy Metals Transfer during Waste Incineration

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKarásek, Renécs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:30Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:30Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, R. Transfer těžkých kovů při spalování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other34283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1100
dc.description.abstractSměsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozdělí do jednotlivých produktů spalování. To platí také pro kovy obsažené v odpadu. Tato dizertační práce se zabývá chováním těžkých kovů a jejich sloučenin v průběhu spalovacího procesu. Určení zastoupení těžkých kovů z odpadu vstupujícího do procesu termického využití je prakticky nereálné. Hlavním cílem práce je tedy stanovení množství vybraných těžkých kovů ve směsném komunálním odpadu z produktů spalování. Úvodní kapitoly dizertační práce pojednávají o odpadech, možnostech jejich spalování, procesech čištění produkovaných spalin a také o problematice těžkých kovů v životním prostředí. V další části práce je uveden dosavadní vývoj v dané problematice, možnosti určení těžkých kovů v odpadech a způsoby vyhodnocení získaných dat. Experimentální část práce sestává ze čtyřdenního měření, které se uskutečnilo ve spalovně komunálních odpadů SAKO, a.s. Byly provedeny odběry jednotlivých produktů spalování a po laboratorní analýze byly zpracovány výsledky pro vybrané těžké kovy. Součástí vyhodnocení výsledků je také statistická analýza dat.cs
dc.description.abstractThe municipal solid waste (MSW) is a heterogeneous material that consists mainly of organic and mineral substances, metals and water. After thermal treatment this waste redistributes into individual incineration products. This also holds for the metals contained in the waste. This thesis deals with the behaviour of heavy metals and their compounds during the incineration process. Determining the percentage content of heavy metals from the waste entering the process of thermal utilization is practically impossible. The principal aim is to determine the amount of each heavy metal in the MSW from the incineration products. The opening sections of the thesis deal with waste, options of incineration, flue gas cleaning processes and also with the problems of the heavy metals in the environment. The next section introduces recent developments, what possibilities there are for determining the heavy metals in the waste and methods of data evaluation. The experimental part of the thesis introduces of a four-day measuring process that was conducted at the MSW incineration plant SAKO, Inc. The samples of the individual products of incineration were taken and after the laboratory analysis the results for the selected heavy metals were processed. The results include statistical data analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěžké kovycs
dc.subjectemisecs
dc.subjectredistribucecs
dc.subjectspalování odpadůcs
dc.subjectsměsný komunální odpadcs
dc.subjectprodukty spalovánícs
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectredistributionen
dc.subjectwaste incinerationen
dc.subjectmunicipal solid wasteen
dc.subjectincineration productsen
dc.titleTransfer těžkých kovů při spalování odpadůcs
dc.title.alternativeHeavy Metals Transfer during Waste Incinerationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-04-26cs
dcterms.modified2011-04-27-14:02:08cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid34283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:34:38en
sync.item.modts2020.03.31 02:37:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNoskievič, Pavelcs
dc.contributor.refereeKabát, Viktorcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kabát, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)cs
but.defenceviz. spiscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record