Show simple item record

Hyaluronic acid and possibilities of its utilization

dc.contributor.advisorZemanová, Janacs
dc.contributor.authorMaivaldová, Ivacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:39Z
dc.date.available2011-06-23cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMAIVALDOVÁ, I. Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10710cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1214
dc.description.abstractTato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina hyaluronová je lineární polysacharid, skládá se z opakujících se jednotek disacharidu tvořeného N-acetyl-D-glukosaminem a D-glukuronovou kyselinou. Hyaluronová kyselina tvoří jednu ze základních složek extracelulární matrix a je přítomna téměř ve všech biologických tekutinách a tkáních (především pojivových). Díky své vysoké molekulové hmotnosti a unikátním viskoelastickým vlastnostem se hyaluronová kyselina využívá v kosmetologii, oftalmologii, revmatologii, otolaryngologii, dermatologii, plastické chirurgii, při hojení ran a k přenosu léků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis presents contemporary knowledge gained in the research of hyaluronic acid, describing its physical-chemical and biological properties as well as principal possibilities of its utilization both in medicine and cosmetics. Hyaluronic acid is a linear polysaccharide formed from disaccharide units containing N-acetyl-D-glucosamine and glucuronic acid. Hyaluronic acid represents one of the main components of the extracellular matrix and is present in almost all biological fluids and tissues (mainly in connective tissue). Its high molecular mass and unique viscoelastic properties offer a wide range of use of this molecule in cosmetology, ophthalmology, rheumatology, otolaryngology, dermatology, plastic surgery, wound healing and drug delivery.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectHyaluronová kyselinacs
dc.subjectvlastnostics
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectHyaluronic aciden
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectapplicationsen
dc.titleKyselina hyaluronová a možnosti jejího využitícs
dc.title.alternativeHyaluronic acid and possibilities of its utilizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2009-09-23-11:49:21cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10710en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:58:38en
sync.item.modts2020.03.30 14:22:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOmelková, Jiřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Nebyla v daném článku namísto kyseliny hyaluronové myšlena hyaluronidasa, která může být vylučována některými patogeny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record