Show simple item record

Usage of OSS/FS in enterprise network

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorSobotka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:20:57Z
dc.date.available2019-05-17T07:20:57Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSOBOTKA, O. Využití OSS/FS v podnikové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other12030cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12425
dc.description.abstractTato práce popisuje návrh a realizaci nového evidenčního systému servisního oddělení společnosti za využití pouze softwaru s dostupným zdrojovým kódem, licencovaného tedy jako Open Source nebo Free Software. Systém se snaží navrhnout tak, aby zefektivnil a ulehčil provádění běžně probíhajících procesů v servisu – vkládání, tisk, editaci a výpis reklamací, tvorbu reportů, automatického provádění opakujících se operací atd. Za cíl si rovněž klade zpřístupnění databáze reklamací přes internet a zavedení bezpečnostních pravidel pro přístup a provádění operací v systému. Za databázový server byl zvolen MySQL, jako webový server pak Apache. Pro vývoj bylo použito programovacích jazyků HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL. Práce nejdříve stručně zmiňuje teoretické poznatky, kterých je využíváno. Poté analyzuje předchozí stav servisního oddělení a zdůrazňuje nalezené problémy. V klíčové kapitole je podrobně popsán návrh řešení těchto problémů a následné přínosy, kterých se dosáhlo jeho realizací.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis describes propose and realization of a new evidence/reclaim system. It uses only software with an available source code – licensed as Open Source or Free Software. Main purposes are to streamline and simplify common processes in service department, for example inserting, printing, editing and listing of reclaims, creating reports, automatic executing of repeated operation and etc. Among other aims of this thesis rank accessing to the reclaim database via internet and application of security rules for an access to and work with system. MySQL server was chosen as the database system, as the HTTP server was chosen Apache. Programming languages HTML, CSS, JavaScript, PHP and SQL were used for development. Theoretical observation are mentioned first followed by analyzation of the former state in the service department and sumarization of found problems. Next key part contains detailed steps solving these problems and resulting benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOpen Sourcecs
dc.subjectFree Softwarecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectApachecs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectreklamační systém.cs
dc.subjectOpen Sourceen
dc.subjectFree Softwareen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectApacheen
dc.subjectPHPen
dc.subjectreclaim system.en
dc.titleVyužití OSS/FS v podnikové sítics
dc.title.alternativeUsage of OSS/FS in enterprise networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-20cs
dcterms.modified2008-06-24-11:45:05cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid12030en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:01:06en
sync.item.modts2021.11.12 10:58:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHošek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record