Show simple item record

Management of the Construction Project from Contractor's Point of View

dc.contributor.advisorNováková, Janacs
dc.contributor.authorDvořák, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:01:45Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, F. Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54945cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13649
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy řízení průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na praktickém projektu výstavby Sportovní haly v Novém Veselí.cs
dc.description.abstractThe thesis is dedicated to and at the same time explains the basic concepts concerning the management of the construction project from contractor's point of view. The aim of this work is guided by the principles, methods and procedures of the management during the construction project and their application to practical project of construction ,,Sportovní hala“ in Nové Veselí.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectProjektcs
dc.subjectfáze projektucs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectstrukturní pláncs
dc.subjectmatice odpovědnostícs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectGanttův diagramcs
dc.subjectsíťový grafcs
dc.subjectřízení projektůcs
dc.subjectplánování zdrojůcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectMS Projectcs
dc.subjectProjecten
dc.subjectphase of the projecten
dc.subjectcontractoren
dc.subjectstructural planen
dc.subjectarray of responsibilityen
dc.subjectconstruction site installationen
dc.subjectGantt´s diagramen
dc.subjectthe network graphen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectressource planningen
dc.subjecttime planen
dc.subjectthe MS Projecten
dc.titleŘízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatelecs
dc.title.alternativeManagement of the Construction Project from Contractor's Point of Viewen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-15:19:42cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54945en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:23:04en
sync.item.modts2020.03.31 19:59:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePoul, Kamilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record