Show simple item record

Possibilities of Taxing Expert Services of Physical Persons

dc.contributor.authorSemerád, Pavel
dc.contributor.authorSemerádová, Lucie
dc.date.accessioned2019-01-21T08:53:57Z
dc.date.available2019-01-21T08:53:57Z
dc.date.issued2018-04cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 9-13. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137340
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob (samostatná výdělečná činnost). Je definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, které mohou poplatníkovi usnadnit rozhodování při výpočtu daňové povinnosti. Jak z výsledků vyplývá, neexistuje jediná univerzální varianta. vždy záleží na variabilních hodnotách u konkrétního poplatníka. Svobodná volba mezi variantami s sebou může nést dodatečné povinnosti při změně u uplatňování výdajů. Musí být respektována pravidla a zákonné postupy. v samostatných kapitolách je zmíněna i povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění, což je nedílnou součástí daňových povinností každého poplatníka. Příspěvek byl publikovaný na XXvII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.cs
dc.description.abstractThe paper deals with the possibilities of taxing expert services of physical persons (self-employment). The legal framework for taxation in the years 2017 and 2018 is defined. Model examples are used to clearly explain steps that can help taxpayers make decisions about calculating their tax liability. As the results show, there is no one universal solution. It always depends on variable values of a particular taxpayer. Freedom of choice between options may entail additional obligations with a change in expense deduction. Rules and legal procedures must be respected. In separate chapters, the obligation to pay social and health insurance, which is an integral part of tax obligations of each taxpayer, is also mentioned. The paper was published at XXvII. International conference Expert Forensic Science 2018.en
dc.formattextcs
dc.format.extent9-13cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectdaň z příjmů fyzických osobcs
dc.subjectzdaněnícs
dc.subjecttax avoidanceen
dc.subjectpersonal income taxen
dc.subjecttaxationen
dc.titleMožnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osobcs
dc.title.alternativePossibilities of Taxing Expert Services of Physical Personsen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume29cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record