Show simple item record

Analysis of the way of the route through the sloping area of the D1 motorway in the SR

dc.contributor.advisorHorák, Vladislavsk
dc.contributor.authorHorňáková, Lenkask
dc.date.accessioned2019-02-11T20:21:55Z
dc.date.available2019-02-11T20:21:55Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHORŇÁKOVÁ, L. Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137511
dc.description.abstractVýstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. Cieľom práce je porovnať dva odlišné návrhy vedenia diaľnice D1 v časti úseku Hubová - Ivachnová. Teoretická čast sa zaoberá problematikou svahových pohybov v súvislosti s trasovaním líniových stavieb. V praktickej časti sú rozobrané návrhy konkrétnych riešení variantu vedenia trasy vysokým násypom a variantu s mostom. Oba varianty sú modelované v numerickom programe Plaxis. Následné porovnanie a vyhodnotenie variantov je vykonané s ohľadom na stupeň stability, deformácie, namáhanie konštrukcií a náklady na výstavbu.sk
dc.description.abstractThe construction of motorways in Slovakia faces a series of geotechnical problems due to the mountainous relief. One of these problems is also discussed in this diploma thesis, where the motorway route is led through a landslide area. The aim of the thesis is to compare two different proposals of the D1 motorway in part of Hubova - Ivachnova section. The theoretical part deals with the issue of slope movements in connection with transport line constructions. In the practical part, the proposals for specific solutions of the high embankment route variant and variant with the bridge are discussed. Both variants are designed in the Plaxis numeric program. Subsequent comparison and evaluation of variants is performed in relation to the degree of stability, deformation, structural stress and construction costs.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzosuvsk
dc.subjectstabilita svahusk
dc.subjectkotvená pilótová stenask
dc.subjectzemná kotvask
dc.subjectvysoký násypsk
dc.subjectmetóda konečných prvkovsk
dc.subjectnumerický modelsk
dc.subjectlandslideen
dc.subjectslope stabilityen
dc.subjectanchored pile wallen
dc.subjectearth anchoren
dc.subjecthigh embankmenten
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectnumerical modelen
dc.titleAnalýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SRsk
dc.title.alternativeAnalysis of the way of the route through the sloping area of the D1 motorway in the SRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-31cs
dcterms.modified2020-05-29-15:09:02cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:15:13en
sync.item.modts2021.11.22 23:16:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHorák, Vlastimilsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. - předseda, doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - místopředseda, Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. - tajemník, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. - člen, Ing. Vlastimil Horák - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, Ing. Věra Glisníková, CSc. - člen, Ing. Karel Zdražil, CSc. - člencs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record