Show simple item record

Analysis of dynamic effects acting on the turnout constructions

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHajniš, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:55:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:55:20Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHAJNIŠ, J. Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14870
dc.description.abstractTitul a jméno autora: Jan Hajniš Instituce: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Ústav železničních staveb Veveří 331/95, 602 00 Brno Obor: Konstrukce a dopravní stavby Název práce: Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Počet stran: cca 70 + přílohy Počet příloh: cca 40 Rok obhajoby: 2012 Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy (modelování), také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu (přímo v koleji). Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Proto je vhodné jednotlivé konstrukce ověřovat měřením. Náplní bakalářské práce tedy bude experimentální analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce. Dynamické účinky jsou přitom nežádoucími fyzikálními jevy při provozu každé trati, a proto je nutné je co možná nejvíce redukovat. Výsledek této zkoušky proto pomůže pomocí softwarového programu a měřící soustavy přesněji určit výhody, nevýhody použití výhybkových soustav, nebo i navrhnout jejich vylepšení či dimenze.cs
dc.description.abstractAuthor´s name: Jan Hajniš School: Technical University - VUT, Brno Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95, 602 00 Brno Program: Construction and Transportation Engineering Title: Analysis of dynamic effects acting on the turnout constructions Consultant: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Number of pages: about 70 + attachments Number of attachments: about 40 Year: 2012 This work describes the size and the process of dynamic effect – vibrations and shift – cockles in crossing panel and switch panels of the turnout constructions on steel and concrete sleepers in time and frequency domain. It compares the results of the measurement between these turnout constructions. Dynamic effects are undesirable physical phenomena for operation each train. It is therefore necessary to eliminate these phenomena as much as possible. The result of this test will by means of software programm and measuring set help to determine precisely the advantages and disadvantages of using both turnout constructions, or even to propose their improvements or dimensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsnímačecs
dc.subjectposunycs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectgrafcs
dc.subjectdynamické namáhánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectvýhybkacs
dc.subjectpražeccs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectocelcs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectsensorsen
dc.subjectshiften
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectgraphen
dc.subjectdynamic stressen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsignalen
dc.subjectturnouten
dc.subjectsleeperen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectsteelen
dc.subjectwooden
dc.titleAnalýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukcecs
dc.title.alternativeAnalysis of dynamic effects acting on the turnout constructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-21-15:42:09cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:15:21en
sync.item.modts2019.05.18 14:20:52en
dc.contributor.refereeVukušič, Ivancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record