Show simple item record

QRS Complex Detection Using Wavelet Transform

dc.contributor.advisorSmital, Lukášcs
dc.contributor.authorLoviška, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:12Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:12Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationLOVIŠKA, D. Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15724
dc.description.abstractCílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř navržených algoritmů detekce. Vytvořená aplikace poskytne lékaři základní informace o vloženém elektrokardiogramu. Součástí aplikace je i grafické okno se zobrazeným záznamem a na něm barevně zvýrazněny body vyhodnocené aplikací jako QRS komplexy. Body jsou dalším algoritmem rozděleny barevně podle určené jistoty správné lokalizace konkrétního komplexu. Tento program je navrhován pro několikahodinové záznamy Holterova monitorování EKG.cs
dc.description.abstractThe aim of diploma thesis named “QRS detection using wavelet transform” is to simplify and accelerate the work of doctors. This can be achieved by using application for QRS detection, which can use one of four proposed algorithms. Application shows basic informations about inserted electrocardiogram. Part of this program is a graphical window with displayed record and with coloured marks on detected QRS complexes. By another algorythm are marks color-coded due to accurancy percentil of every detected complex. This program is designed for a several hours record from Holter ECG monitoring.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectQRScs
dc.subjectDTWTcs
dc.subjectdetektorcs
dc.subjectdetekce QRScs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectderivacecs
dc.subjectGUI aplikacecs
dc.subjectadaptivní prahovánícs
dc.subjectECGen
dc.subjectQRSen
dc.subjectDTWTen
dc.subjectdetectoren
dc.subjectQRS detectionen
dc.subjectwavelet transformen
dc.subjectderivativeen
dc.subjectGUI applicationsen
dc.subjectadaptive thresholdingen
dc.titleDetekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformacecs
dc.title.alternativeQRS Complex Detection Using Wavelet Transformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:26cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:27:33en
sync.item.modts2020.04.01 02:48:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČech, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Do diskuze se zapojil doc. Chmelař a Ing. Jiřík.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record