Show simple item record

Pause Identification in Degraded Speech Signal

dc.contributor.advisorSmékal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPodloucká, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:59:36Z
dc.date.available2018-10-21T16:59:36Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPODLOUCKÁ, L. Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16404
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá identifikací pauz v rušeném řečovém signálu. Je zde popsán charakter řečového signálu a koncepce jeho zpracování. Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu spolehlivého určení úseků bez řečové aktivity (pauz) jak pro řeč bez přítomnosti šumu a rušení, tak i ze směsi řeči a nežádoucího rušení. Pro identifikaci pauz bylo realizováno pět detektorů v programovém prostředí MATLAB. V časové oblasti to byl energetický detektor, ve spektrální oblasti dvoukrokový detektor využívající v prvním kroku energetické vlastnosti signálu, ve druhém výpočtu statistických veličin. V kepstrální oblasti byly realizovány tři detektory, dva s využitím integrálního algoritmu a detekce třetího byla založena na diferenciálním algoritmu. Robustnost detektorů byla testována pro různé typy rušení a jejich úrovně odstupu signálu od šumu (Signal to Noise Ratio – SNR). Pro vyhodnocení úspěšnosti detekce byly sestaveny ROC křivky, ve kterých byl měnícím se parametrem rušivý signál.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with pause identification with degraded speech signal. The speech characteristics and the conception of speech signal processing are described here. The work aim was to create the reliable recognizing method to establish speech and non-speech segments of speech signal with and without degraded speech signal. The five empty pause detectors were realized in computing environment MATLAB. There was the energetic detector in time domain, two-step detector in spectral domain, one-step integral detector, two-step integral detector and differential detector in cepstrum. The spectral detector makes use of energetic characteristics of speech signal in first step and statistic analysis in second step. Cepstral detectors make use of integral or differential algorithms. The detectors robustness was tested for different types of speech degradation and different values of Signal to Noise Ratio. The test of influence different speech degradation was conducted to compare non-speech detection for detectors by ROC (Receiver Operating Characteristic) Curves.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectřečový signálcs
dc.subjectdetekce pauzcs
dc.subjectdetektory řečové aktivitycs
dc.subjectROC charakteristikycs
dc.subjectodstup signálu od šumu SNRcs
dc.subjectspeech signalen
dc.subjectempty pause detectionen
dc.subjectvoice activity detectorsen
dc.subjectROC Curvesen
dc.subjectSignal to Noise Ratioen
dc.titleIdentifikace pauz v rušeném řečovém signálucs
dc.title.alternativePause Identification in Degraded Speech Signalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-12:08:53cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14827en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:31:06en
sync.item.modts2019.05.18 01:52:08en
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record