Show simple item record

Kinetics of benzo[a]pyrene destruction and identification of its products

dc.contributor.advisorŠimko, Petercs
dc.contributor.authorRyšavý, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:20Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationRYŠAVÝ, J. Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other30101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1677
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na studium podmínek fotodegradace benzo[a]pyrénu (rozpouštědla s různou polaritou, zdroj světla, přítomnost antioxidantů), jednoho z hlavních kontaminantů potravin. V další části práce byl studován degradační proces benzo[a]pyrénu při různých koncentracích, s cílem charakterizovat kinetické aspekty fotodegradace. Identifikace fotodegradačních produktů benzo[a]pyrénu byla provedena pomocí metod plynové chromatografie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the study of conditions of benzo[a]pyrene, one of the major contaminant of foods, photodegradation under different conditions (solvents with different polarity, light sources, presence of antioxidants). In another part of the thesis, the degradation process of benzo[a]pyrene at various concentrations was studied, in order to characterise the kinetic aspects of photoinduced degradation. The attempt to identify the products of benzo[a]pyrene photodegradation was performed involving methods of gas chromatography and high performance liquid chromatography coupled with mass detectors, as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbenzo[a]pyréncs
dc.subjectpolycyklické aromatictké uhlovodíkycs
dc.subjectoxidacecs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatogafiecs
dc.subjectbenzo[a]pyreneen
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectoxidationen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.subjecthigh pressure liquid chromatographyen
dc.titleKinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktůcs
dc.title.alternativeKinetics of benzo[a]pyrene destruction and identification of its productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30101en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:42:59en
sync.item.modts2020.03.30 22:10:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKolek, Emilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse doc. Márová: Kde a jak benzpyren působí v organismu ? doc. Rosenberg: Jak je benzpyren stabilní za různých podmínek ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record