Recent Submissions

 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Csanda, Denis
  Vo vymedzenej lokalite navrhnite “mikro-urbanizmus”. Cieľom práce je nájsť vhodnú stretégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Bakalárska práca rieši návrh polyfunkčnej budovy, zahŕňajúcej radnicu a bývanie v meste Brno. ...
 • Zahradní město 

  Vrbinčíková, Rebeka
 • Zahradní město 

  Sukopová, Dagmar
  Bydlení by se nemělo zaměřovat pouze na jedinou funkci bydlet. Jeho součástí musí být i vazby na okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Prostor, který nás obklopuje, má zásadní vliv na naše pocity a vnímání. Je vědecky ...
 • Zahradní město 

  Štefková, Dominika
  Oba bloky jsou architektonicky téměř totožné. Jejich jediný rozdíl je v odzrcadlení a změnou funkcí v parteru. Hmota bloku má čtvercový půdorys, který z venku udržuje rovnou městskou hmotu. Dovnitř bloku jsou orientovány ...
 • Zahradní město 

  Kacetlová, Kateřina
  Bydlení se nemůže zjednodušit na svou jedinou funkci bydlet. Musí být rozšířeno o vztah ke svému místu a prostředí. Jaký je vztah člověka k prostoru jeho bydlení? Jak bydlet? Jak bydlet jinak? Co je bydlení v dnešní době ...
 • Zahradní město 

  Procházková, Klára
  Bydlení se nemůže zjednodušit na svou jedinou funkci bydlet. Musí být rozšířeno o vztah ke svému místu a prostředí. Jaký je vztah člověka (obyvatele) k prostoru jeho bydlení? Jak bydlet? Jak bydlet jinak? Co je bydlení v ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Nesvadba, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem městského, otevřeného bloku a návrh radnice pro Brno – Střed. Řešené území se nachází na nároží ulice Hybešova a Nové Sady. V současné době je v území několik drobných staveb a zpevněné ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Podešvová, Klára
  Předmětem této práce je návrh urbanistický koncept městského bloku na Nových sadech. Dále návrh objemové studie radnice pro Brno na nově nadefinovaném nároží. V první části práce je provedena analýza celkového území, která ...
 • Zahradní město 

  Filipová, Kateřina
  ANOTACE ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE v akademickém roce 2019 – 2020 V Brně 16. 11. 2019 ___________________________________________________________________________________________ Ústav: Ústav experimentální tvorby, FA VUT ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Repaský, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom mikrourbanizmu a budovy radnice pre Brno - Střed. Cieľom tejto práce je nájsť vhodnú stratégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Riešené územie sa nachádza na nároží ulice Hybešová ...
 • Zahradní město 

  Haasová, Lenka
  Bydlení se nemůže zjednodušit na svou jedinou funkci bydlet. Musí být rozšířeno o vztah ke svému místu a prostředí. Jaký je vztah člověka (obyvatele) k prostoru jeho bydlení? Jak bydlet? Jak bydlet jinak? Co je bydlení v ...
 • Zahradní město 

  Dvořáková, Alena
  Práce se zabývá hledáním odpovědi na prvotní otázku, co je době zahradní město a jak jej chápat. Hledání identity v místě, které je v současnosti odtrhnuté od města. Návrh je reakcí na původní urbanistickou studii od ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Machač, Ondřej
  Zadáním bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku a novou budovu radnice pro městskou část Brno-střed. V mojí práci představuji úvahu nejen nad zadaným místem a budoucím rozvojem ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Hodulíková, Diana
  Práce se zabývá návrhem nové Fakulty architektury v Brně.
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Belopotocký, Maroš
  Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť dostavbu Fakulty architektúry v areáli VUT v mestskej časti Brno-stred medzi ulicami Úvoz, Údolní a Tvrdého, z dôvodov plánovaného presunu fakulty zo súčasných priestorov na ulici ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Vaculík, David
 • Hluk, centrum: záchrana lichtenštejnského dvora 

  Vaculíková, Klára
  Tématem práce je konverze vyčleněného objektu historického statku a jeho syntéza s centrem malého města.
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Peřina, Jan
  Současná Fakulta architektury již kapacitně nevyhovuje nárokům na výuku, a tak se budeme stěhovat. Ani nabídnutá alternativní budova však nestačí. Bude se tedy rozšiřovat, bude doplněna, bude se stavět a tedy i navrhovat. ...

View more