Recent Submissions

 • Segmentation of phase contrast images in multi epitope ligand cartography (MELC) for image quantification at the single cell level 

  Mívalt, Filip
  Technologie Multi-Epitope Ligand Cartography (MELC) umožňuje mikroskopickou vizualizaci více buněčných kompartmentů za pomocí více imunofluorescenčních barviv. Tato pipeline tudíž umožňuje charakterizaci fenotypu pro všechny ...
 • Quality assurance of RNA-Seq workflows with spike-ins controls 

  Drozd, Tomáš
  Spike-in controls, jako je External RNA Controls Consortium (ERCC) nebo Spike-In RNA Variants (SIRV) od firmy Lexogen, se staly nezbytnými v odhadování technické variability. Protože SIRV E0 transcripty mají identickou ...
 • Telemetrie a dispečerské řízení mřížové sítě nízkého napětí 

  Gála, Michal
  Obsah diplomovej práce je úvod do problematiky mrežových sietí, spôsob dispečerského riadenia týchto sietí a popis technológie využitej v napájacích uzloch mrežových sietí mesta Brna. Ďalej sú v práci popísané nízkonapäťové ...
 • Vytváření trenčů o submikronové šířce pro moderní výkonové součástky 

  Bolcek, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci procesu fotolitografie při výrobě polovodičových výkonových součástek. V úvodu je popsán přechod kov-polovodič a s ním související příkopová Schottkyho dioda. Následně je ...
 • Anténní pole pro pásmo Ku 

  Prouza, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem anténních prvků vhodných pro využití v širokopásmovém anténním poli pro radarové aplikace, následným návrhem a měřením prototypu anténního pole. Hlavními parametry navrhovaného anténního ...
 • Využití solární energie pro elektromobilitu 

  Harant, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o využití solární energie pro elektromobilitu. Nejdříve je teoreticky rozebrán potenciál elektromobility na současném trhu. Do této problematiky patří zejména výrobci elektricky poháněných vozidel, ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. Jsou zde popsány základní odrazné vlastnosti objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody, které se využívají při počítačových simulacích ...
 • Vytvoření bezchybné fotografie z narušené videosekvence 

  Berky, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá separací pohyblivých objektů od statického, neměnného pozadí ve video sekvenci. V práci jsou popsány běžné metody separace a přístup využívající tzv. řídké reprezentace signálu. V praktické ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně 

  Komloši, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně 

  Komloši, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Vytvoření bezchybné fotografie z narušené videosekvence 

  Berky, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá separací pohyblivých objektů od statického, neměnného pozadí ve video sekvenci. V práci jsou popsány běžné metody separace a přístup využívající tzv. řídké reprezentace signálu. V praktické ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Plch, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá především detekci síňových fibrilací pomocí HRV, klasifikaci Poincarého mapy a následnému rozdělení do dvou skupin pomocí neuronových sítí. Výsledkem je potom rozhodnutí, které veličiny jsou ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Plch, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá především detekci síňových pomocí HRV, klasifikaci Poincarého mapy a následnému rozdělení do dvou skupin pomocí neuronových sítí. Výsledkem je potom rozhodnutí, které veličiny jsou statisticky ...
 • Studie využití měděných tyčí a soustředěného vinutí v asynchronním motoru 

  Trn, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o možnosti použití soustředěného vinutí v asynchronním motoru a o využití měděných tyčí v rotorové kleci. První část práce vysvětluje základní teoretické poznatky o činnosti a principu ...

View more