Show simple item record

Proposal for Changes of Motivational System in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorPelantová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:29Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:29Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPELANTOVÁ, J. Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119691cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178031
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza současného motivačního systému podniku, a to prostřednictvím rozhovoru, obsahové analýzy podnikových dokumentů a dotazníkového šetření. Závěr práce obsahuje návrhy změn plynoucí ze získaných výsledků dotazníkového šetření. Mezi klíčové návrhy bylo zařazeno pravidelné hodnocení zaměstnanců, zvýšení informovanosti o poskytovaných benefitech, příspěvek na dopravu a firemní akce.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the proposal of changes in the motivation system in the chosen company. The theoretical part was focused on the basic concepts and definitions that are connected with the given problematics. In the practical part of the thesis was carried out an analysis of the current motivation system of the company through an interview, study of business documents and questionnaire survey. At the end of the thesis, proposals for changes resulting from the results of the questionnaire survey were presented. Key proposals included regular employee evaluation, increase knowledge about the provided benefits, transport allowance and corporate events.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectlidské zdroje.cs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectemployer satisfactionen
dc.subjecthuman resources.en
dc.titleNávrh změn motivačního systému ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal for Changes of Motivational System in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119691en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:14:58en
sync.item.modts2021.11.12 08:54:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMoltašová, Alenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Dr. Varjan: Jak byste řešila výpadek většiny zaměstnanců v případě využití sick day? - odpovězeno Dr. Videcká: Navrhovaný jazykový kurz je pro všechny zaměstnance a rozebírala jste se zaměstnanci s jakými benefity nejsou spokojeni? - odpovězeno Dr. Ptáček: Jak jste počítala náklady zaměstnavatele na sick days? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record