Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorHoráčková, Martinacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:13:30Z
dc.date.available2019-06-20T08:13:30Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHORÁČKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178690
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti ŠPVS, a. s. v období let 2013–2017. V první částí práce jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené s finanční analýzou, vymezeny použité ukazatele a vzorce. Ty jsou následně využity v druhé části práce zabývající se, po krátkém představení samotné firmy, právě její analýzou skutečného stavu. Ze zjištěných výsledků jsou v poslední části navrhnuta opatření ke zlepšení stavu analyzované společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focusing on financial situation evaluation of the company ŠPVS, a. s. in the period 2013–2017. The first part of the thesis explains the theoretical concepts related to the financial analysis, defines the used indicators and the formulas, which are then used in the second part of the work, after a short presentation of the company itself, for the review of the actual state. The results identified in the last part are included in proposal to improve the state of the analysed company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-17-07:56:16cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:13:30en
sync.item.modts2019.06.17 08:23:59en
dc.contributor.refereeSoučková, Markétacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record