Show simple item record

Simulation model of reservoir system in Dyje river basin

dc.contributor.advisorMenšík, Pavelcs
dc.contributor.authorBuršík, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:05:39Z
dc.date.available2021-11-22T23:05:39Z
dc.identifier.citationBURŠÍK, L. Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179632
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření simulačního modelu byl zvolen program HEC-ResSim. Simulační model je zacílen na zásobní funkci nádrží a výpočet pracuje s denním krokem. Jsou využita reálná data jednotlivých nádrží a reálné průtokové řady tří měrných profilů. První část práce pojednává nejprve o simulačních modelech a funkcích nádrží obecně, poté je detailněji popsán použitý program. Druhá část se zabývá vybranou soustavou nádrží, vodními toky a měrnými profily. Ve třetí části lze nalézt popis vytvoření samotného modelu ve zvoleném programu, ten je doplněn vybranými ukázkami fyzikálních dat a pravidel řízení. Poslední čtvrtá část je věnována shrnutí výsledků, které jsou opět doplněny jejich vybranými ukázkami.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s Thesis is focused on creating a simulation model of the reservoir system in Dyje river basin. The reservoir system consists of four reservoirs: Jevišovice and Výrovice on the Jevišovka River, Vranov and Znojmo on the Dyje River. The HEC-ResSim program was chosen to create the simulation model. The simulation model is aimed at reservoir storage function and the calculation works with the daily step. Real data of individual reservoirs and real flow series of three measuring profiles are used. The first part of work deals with simulation models and reservoir functions in general. Then the used program is described in a greater detail. The second part deals with selected system of reservoirs, watercourses and measuring profiles. There can be found a description of creating the model itself in the selected program in the third part. The description is complemented by selected examples of physical data and management rules. The last fourth part is devoted to a summary of the results, which are again accompanied by selected examples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSimulační modelcs
dc.subjectSimulacecs
dc.subjectSoustava nádržícs
dc.subjectZásobní funkcecs
dc.subjectHEC-ResSim.cs
dc.subjectSimulation Modelen
dc.subjectSimulationen
dc.subjectReservoir Systemen
dc.subjectStorage Capacity Functionen
dc.subjectHEC-ResSim.en
dc.titleSimulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyjecs
dc.title.alternativeSimulation model of reservoir system in Dyje river basinen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-08:35:22cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:05:39en
sync.item.modts2021.11.22 23:34:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKozel, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Starý, CSc. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Paseka - tajemník, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslava Pumprlová Němcová - člen,cs
but.defenceStudent Lukáš Buršík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record