Show simple item record

Analysis of the Impact of Technological Processes on the Properties of the Functional Areas of Bearings

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorFišerová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-07-02T10:55:34Z
dc.date.available2019-07-02T10:55:34Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFIŠEROVÁ, Z. Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113756cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179676
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.cs
dc.description.abstractThe dissertation is focused on the bearing production technology issues. The aim of the thesis is to investigate and evaluate the influence of the technological processes on properties of the functional surfaces of an outer bearing ring. The development, rolling, grinding and turning have been selected as basic technological processes. The subject of the surface integrity research on test samples is the measurement and analysis of the quality of the machined surfaces and residual stresses in the surface layers of the bearing rings. The comparison is made in relation to the previous operations - rolling, turning and grinding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectložiskový kroužekcs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjecttechnologický procescs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectbearing ringen
dc.subjectsurface integrityen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectcutting conditionsen
dc.titleAnalýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisekcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Impact of Technological Processes on the Properties of the Functional Areas of Bearingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-21cs
dcterms.modified2019-07-02-10:56:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid113756en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:05:37en
sync.item.modts2021.11.23 00:04:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČep, Robertcs
dc.contributor.refereeSadílek, Marekcs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)cs
but.defencePráce řeší vysoce aktuální problém oboru strojírenské technologie a její výsledky je možné chápat jako využitelný soubor vědecko-technologických informací pro oblast strojírenské praxe. Práce byla zaměřena na analýzu funkčních ploch ložiskových kroužků s ohledem na technologii jejich výroby. Pro experimenty byla využívána moderní měřicí technika. Práce má vysokou odbornou úroveň, doktorandka prokázala schopnost vědeckého přístupu při řešení daného tématu. Práce vykazuje hluboké teoretické i praktické znalosti doktorandky v uvedené oblasti a lze ji považovat za přínosnou pro praxi i pro další rozvoj v tomto vědním oboru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record