Show simple item record

3D model of church of st. Peter of Alkantara in Karviná

dc.contributor.advisorBartoněk, Daliborcs
dc.contributor.authorGiemza, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:55:28Z
dc.date.available2019-07-02T18:55:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGIEMZA, L. 3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121333cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180062
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je geodetické zaměření a vyhotovení 3D modelu kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. Úvodem je pojednáno o historii kostela a jeho lokalizaci. Následuje popis sběru dat, výpočetních prací a grafického zpracování. Výsledkem této práce je drátový model vytvořen v programu MicroStation PowerDraft V8i a texturovaný 3D model v programu AutoCAD 2018.cs
dc.description.abstractThe object of this diploma thesis is surveying and creation of 3D model of the church of st. Peter of Alcantara in Karviná. In the introduction this thesis is focused on history and localization of the church. In the next part is a description of data collection, computational work and graphic processing. The final results of the thesis are the wired model, which is created in MicroStation PowerDraft V8i, and the textured 3D model made in AutoCAD 2018.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectKarvinács
dc.subjectMicroStationcs
dc.subjectAutoCADcs
dc.subject3D modelen
dc.subjectKarvináen
dc.subjectMicroStationen
dc.subjectAutoCADen
dc.title3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karvinécs
dc.title.alternative3D model of church of st. Peter of Alkantara in Karvináen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-07-02-19:04:28cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121333en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:28:42en
sync.item.modts2020.03.31 09:48:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDorda, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - předseda, prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Buday - tajemník, doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - člen, Ing. Josef Kamera - člen, doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - člen, Ing. Stanislav Kutálek, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Lukáš Giemza seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record