Show simple item record

The Contrast Between Plans/Drawings and the Actual State in Relation to the Issue of Property Valuation

dc.contributor.authorLedvoňová, Monika
dc.contributor.authorPejchal, Pavel
dc.date.accessioned2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.available2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.issued2019-06cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 2, s. 25-31. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180488
dc.description.abstractProjektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. Během výstavby a během životnosti staveb pak dochází k řadě změn, které se často již do projektů, podle kterých je stavba prováděna a následně do projektu skutečného provedení stavby nepromítnou, a tak může dojít k značným odchylkám mezi stavem, který je zanesen v projektové dokumentaci a stavem, který je skutečně realizován. Tento článek v první části nastiňuje problematiku různých stupňů projektových dokumentací včetně nutnosti nebo jen případné možnosti jejich opatření razítkem autorizované osoby a v další části poukazuje na zjištěné, zcela fatální, rozdíly mezi předloženou projektovou dokumentací a skutečně realizovaným stavem. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2019 ve dnech 24.–25. ledna 2019.cs
dc.description.abstractPlans/drawings, no matter of what degree, are a very much appreciated tool in gaining materials necessary for the calculation of built-up area and built-in space in property valuation. During the construction and life span of buildings, several changes occur that are not reflected in the plans on which the construction is based, and later such changes are not considered in the actual construction of the building, hence the considerable deviation of the state recorded in plans/drawings and the actual construction. This article, in its first part, outlines the issue of various degrees of plans/drawings, including the need or possibly only the option to be equipped with a stamp by an authorized person. Further, the article demonstrates the detected, utmost differences between the submitted plans/drawings and the actual construction. The paper was presented at the ExFoS 2019 conference, 24–25th January.en
dc.formattextcs
dc.format.extent25-31cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectautorizovaný inženýrcs
dc.subjectživotnost stavebcs
dc.subjectodchylkacs
dc.subjectrealizovaný stavcs
dc.subjectoceňování nemovitých věcícs
dc.subjectplans/drawingsen
dc.subjectauthorized personen
dc.subjectlife span of buildingsen
dc.subjectchangesen
dc.subjectthe actual constructionen
dc.subjectreal estate valuationen
dc.titleRozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektůcs
dc.title.alternativeThe Contrast Between Plans/Drawings and the Actual State in Relation to the Issue of Property Valuationen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume30cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2019.2.25cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record