Show simple item record

Šíření trhliny v křehkém DCB vzorku hodnocené pomocí Williamsova mocninného rozvoje

dc.contributor.authorMalíková, Luciecs
dc.contributor.authorRavazi, Seyed Mohammad Javadcs
dc.contributor.authorBerto, Filippocs
dc.date.accessioned2019-09-04T06:53:47Z
dc.date.available2019-09-04T06:53:47Z
dc.date.issued2018-09-19cs
dc.identifier.citationFrattura ed Integrita Strutturale. 2018, vol. 13, issue 48, p. 34-41.en
dc.identifier.issn1971-8993cs
dc.identifier.other156404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180631
dc.description.abstractA double cantilever beam geometry has been chosen in order to investigate the importance of the higher-order terms of the Williams' power expansion for the crack path estimation. The crack propagation has been tested experimentally on a brittle polymethylmethacrylate (PMMA) specimen and, although the mode I loading conditions were applied, the crack kinked from its original plane immediately and propagated towards the bottom side of the specimen. It has been shown that this phenomenon is connected to the magnitude and sign of the T-stress and to the level of the constraint generally. In this work, the influence of the third and higher terms of the Williams' series on the crack propagation is investigated. The generalized form of the well-known maximum tangential stress fracture criterion for determination of the crack propagation angle is tested and discussed.en
dc.description.abstractGeometrie dvojitého konzolového nosníku byla zvolena pro vyšetřování vlivu členů vyšších řádů Williamsova mocninného rozvoje na odhad trajektorie trhliny. Šíření trhliny bylo testováno experimentálně na polymetylmetakrylátovém (PMMA) vzorku a ačkoli byly aplikovány podmínky pro mód I, trhlina se okamžitě vychýlila z původního směru a šířila se směrem ke spodní straně vzorku. Ukázalo se, že tento fenomén je spojen s velikostí a znaménkem T-napětí a obecně s rozsahem stísnění. V této práci je vyšetřován vliv třetího a vyšších řádů Williamsovy řady na šíření trhliny. Je testována a diskutována zobecněná forma známého lomového kritéria maximálních tangenciálních napětí pro určení směru šíření trhliny.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent34-41cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherGruppo Italiano Fratturacs
dc.relation.ispartofFrattura ed Integrita Strutturalecs
dc.relation.urihttps://www.fracturae.com/index.php/fis/article/view/2292cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectCrack deflectionen
dc.subjectDCB specimenen
dc.subjectGeneralized MTS criterionen
dc.subjectGeometry effecten
dc.subjectWilliams’ power expansionen
dc.subjectVybočení trhliny
dc.subjectDCB vzorek
dc.subjectzobecněné MTS kritérium
dc.subjectvliv geometrie
dc.subjectWilliamsův mocninný rozvoj
dc.titleCrack propagation in a brittle DCB specimen assessed by means of the Williams’ power expansionen
dc.title.alternativeŠíření trhliny v křehkém DCB vzorku hodnocené pomocí Williamsova mocninného rozvojecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
sync.item.dbidVAV-156404en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.09.04 08:53:47en
sync.item.modts2019.09.04 08:12:18en
dc.coverage.issue48cs
dc.coverage.volume13cs
dc.identifier.doi10.3221/IGF-ESIS.48.05cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1971-8993/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International