Show simple item record

Library

dc.contributor.advisorDaněk, Lukášsk
dc.contributor.authorBošková, Katarínask
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:43Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:43Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOŠKOVÁ, K. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126297cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184457
dc.description.abstractTáto diplomová práca je spracovaná ako časť projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby. Riešeným objektom je knižnica v meste Veselí nad Moravou, katastrálne územie Veselí-Předméstí. Budova má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Pôdorys objektu má tvar obdĺžnika. V budove sa okrem oddelení knižnice, učební, konferenčnej miestnosti a kancelárskych častí nachádza aj kaviareň a kníhkupectvo. Konštrukčný systém tvorí železobetónový skelet s výplňou z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené lokálne podopretými monolitickými železobetónovými doskami. Fasádu objektu tvorí čiastočne sklenená fasáda a čiastočne kontaktný zatepľovací systém s minerálnou tepelnou izoláciou. Strešnú konštrukciu tvorí plochá vegetačná strecha.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis is processed in the form of design documentation for implementation of building. Solved building is a library in Veselí nad Moravou, cadastre unit Veselí-Předměstí. Building includes three above-ground floors and one underground floor. Floor plan is in shape of rectangular. Beside regular departments of library, study rooms, conference room and office parts, there is also a cafe and a bookstore. The structural system of a building is designed from cast-in-place concrete frame with filling from ceramic blocks Porotherm 30 Profi. Horizontal structural system is from cast-in-place reinforced concrete point-supported slabs. Part of facade is from glass and part is with contact thermal insulation system with mineral wool insulation. Roof construction is designed as flat green roof.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectknihovnask
dc.subjectvegetačná strechask
dc.subjectskeletsk
dc.subjectmonolitický stropsk
dc.subjectzákladová doskask
dc.subjectlibraryen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectcast-in-place concrete frameen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete flooren
dc.subjectfoundation slaben
dc.titleKnihovnask
dc.title.alternativeLibraryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-27cs
dcterms.modified2020-02-10-18:10:24cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126297en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:20:21en
sync.item.modts2021.11.12 21:26:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBlažková, Vendulask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. David Průša - tajemník, Ing. Lukáš Pobořil - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Milan Šmak, Ph.D. - člen,cs
but.defenceOtázky: Řešení kontaktního zateplovacího systému? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record