Show simple item record

Use of Spatial Data for Simulation of Traffic Accidents

dc.contributor.authorSvatý, Zdeněk
dc.contributor.authorMičunek, Tomáš
dc.contributor.authorNováček, Jakub
dc.date.accessioned2020-04-02T13:18:13Z
dc.date.available2020-04-02T13:18:13Z
dc.date.issued2020-03cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 9-16. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/186591
dc.description.abstractSoudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje jednu z možností jak problém s omezenými možnostmi řešit. Laserové skenování, více snímková fotogrammetrie, UAV snímkování či využití digitálních totálních stanic umožňují mnohem přesnější a detailnější dokumentaci místa nehody a tím také i rozšiřují možnosti znalců provádějících vlastní analýzu. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti jak s těmito daty pracovat, na co je možné je využít a na co je třeba si při jejich využití dát pozor. Na praktických příkladech řešených v rámci znalecké činnosti jsou představeny možnosti tvorby detailních scén v rámci simulace a jejich možné následné využití se zohledněním aspektů znalecké činnosti a souvisejících omezení. Příspěvek byl prezentován v rámci konference ExFos 2020.cs
dc.description.abstractForensic expert analysis can be characterized by a limited or missing information. Information that may be essential for the proper evaluation of the traffic accident. New measurement techniques and technologies is one of the approaches that seems to be able to, at least partly, counter this issue. Laser scanning, multi-image photogrammetry, UAV imaging or digital total stations allow acquisition of more accurate and detailed documentation of the scene of the accident, thus extend the capabilities of experts subsequently conducting the forensic analysis. The aim of this paper is to show the possibilities how to work with obtained spatial data, the possibilities for analyses and what to be careful while using them. Practical examples of cases solved by the authors are presented. The aim is to present the how can the real data be used, while taking into account the aspects and limitations of the expert activities. The paper was presented at the ExFos 2020 conference.en
dc.formattextcs
dc.format.extent9-16cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectlaserové skenovánícs
dc.subjectfotogrammetriecs
dc.subjectdigitální obrazová korelacecs
dc.subjectPC-Crashcs
dc.subjectsimulationen
dc.subjectlaser scanningen
dc.subjectphotogrammetryen
dc.subjectdigital image correlationen
dc.subjectPC-Crashen
dc.titleVyužití prostorových dat pro účely simulace nehodového dějecs
dc.title.alternativeUse of Spatial Data for Simulation of Traffic Accidentsen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume31cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2020.1.9cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record