Show simple item record

Current Transformers and Current Sensors Confrontation

dc.contributor.advisorTopolánek, Davidcs
dc.contributor.authorPopek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOPEK, J. Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30580cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18685
dc.description.abstractPřístrojové transformátory proudu a proudové senzory jsou přístroje, které nejčastěji slouží k měření proudů v soustavách vysokého napětí. Jejich úkolem je převádět měřené proudy na hodnoty, které jsou zpracovatelné měřicími a jistícími přístroji. Přístrojové transformátory se pro měření proudů využívají již od počátku budování elektrizační soustavy, zatímco proudové senzory našly své uplatnění při měření proudů až po zavedení digitálních přístrojů do jejich sekundárních obvodů. Teoretická část práce zahrnuje čtvrtou a pátou kapitolu, které jsou věnovány rozboru konstrukce a popisu charakteristických vlastností obou přístrojů. Praktická část práce je obsažena v šesté kapitole. Ta popisuje průběh laboratorního měření, které má za cíl ověřit teoretické poznatky práce. U předložených přístrojů byly ověřeny udávané třídy přesnosti ve jmenovitém rozsahu a vývoj chyby měření v nadproudové oblasti. Závěr práce je věnován vzájemnému porovnání vlastností a shrnutí výsledků laboratorního měření.cs
dc.description.abstractCurrent transformers and current sensors are devices which are mostly used for current measurement in high voltage systems. This devices transform measured currents to range which are workable for measurement and protection devices. Current transformers have been using for current measurement since electric system was built. Current sensors are using for measurement after applying digital devices in their secondary circuits. Theoretical part includes fourth and fifth chapter. These chapters contain construction analysis and characteristic points for both devices. Practical part is in chapter six. This chapter consists results from laboratory measurement. Results are used for verification with theoretical part of the thesis. Accuracy class in nominal range and progress for measurement error in overcurrent range was verified for tested devices. Conclusion of this thesis comparing properties and summarises results from laboratory measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměření prouducs
dc.subjectpřístrojový transformátor prouducs
dc.subjectproudový senzorcs
dc.subjectRogowského cívkacs
dc.subjecttřída přesnostics
dc.subjectCurrent Measurementen
dc.subjectCurrent Transformeren
dc.subjectCurrent Sensoren
dc.subjectRogowski Coilen
dc.subjectAccuracy Classen
dc.titlePorovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorůcs
dc.title.alternativeCurrent Transformers and Current Sensors Confrontationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:15cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30580en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:58:28en
sync.item.modts2021.11.12 21:52:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBok, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci. Předseda komise doc. Ing. Antonín Matoušek seznámil komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Student správně odpověděl na otázky oponenta. Pan doc. Ing. Jiří Drápela měl připomínky k zpracování bakalářské práce. V diskuzi student správně odpověděl na všechny otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record