Show simple item record

Thermal model of high-speed induction motor

dc.contributor.advisorToman, Marekcs
dc.contributor.authorSvětlík, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:55Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSVĚTLÍK, M. Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125804cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190223
dc.description.abstractTato práce se zabývá tepelnými výpočty vysokootáčkového stroje. V první části je popsáno rozdělení mechanických ztrát elektrického točivého stroje a proveden výpočet ztrát ve vzduchové mezeře a na kruzích rotoru. Tyto výpočty jsou provedeny na základě vztahů zohledňujících tření rotoru o okolní tekutinu. V další části je provedena literární rešerše na téma tepelných výpočtů a je zde popsán princip výpočtu metodou tepelných sítí. V~poslední části se nachází tepelná síť navržená pro konkrétní stroj a tabulka s výslednými teplotami v důležitých částech stroje.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with thermal calculation of high-speed machines. Distribution of electrical rotating machine losses and calculation of mechanical losses in the air gap and on the ends of rotor is described in first part. Based on relationships taking into account rotor friction of the against the surroinding fluid are these calculations make. Literary search on theme of thermal calculation and principle of calculation thermal network method is descript here in the next part. Thermal network designed for specific machine and tabular of resulting temperatures are located in the last part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokootáčkový motorcs
dc.subjecttepelná síťcs
dc.subjectmetoda ekvivalentních tepelných odporůcs
dc.subjectHigh-speed motoren
dc.subjectthermal networken
dc.subjectekvivalent thermal resistance methoden
dc.titleTepelný model vysokootáčkového asynchronního motorucs
dc.title.alternativeThermal model of high-speed induction motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-16:51:58cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125804en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:56:55en
sync.item.modts2020.06.24 08:14:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent na úvod seznámil komisi s obsahem své práce. Na úvod představil analyzovaný stroj a postupy jeho výpočtů. Dále pak použité tepelné sítě. Na závěr uvedl své výsledky a zhodnocení celého projektu, uvedl některé způsoby jak zlepšit chlazení stroje. Otázky oponenta byly zodpovězeny včetně závěrečné diskuze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record