Show simple item record

SDN for cloud computing

dc.contributor.advisorSlavíček, Karelsk
dc.contributor.authorKuklovský, Adamsk
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:04Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUKLOVSKÝ, A. SDN pro cloud computing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125968cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190289
dc.description.abstractBakalárska práca sa venuje technológii SDN. Práca obsahuje teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je popísaný koncept SDN sietí, fungovanie protokolu OpenFlow, porovnanie jednotlivých open source SDN kontrolérov a reálne nasadenie technológie SDN. Praktická časť obsahuje postup inštalácií jednotlivých komponentov na vytvorenie topológie a následné realizovanie laboratórnej úlohy. Laboratórna úloha oboznámi študentov s vytváraním a modifikovaním tokov v SDN sieti.sk
dc.description.abstractThe theme of this bachelor work is SDN technology. It consists of both practical and theoretical part. In theory section, we described the main concept of the SDN network, functioning of OpenFlow protocol, comparison of individual open source SDN controllers and real onset of SDN technology. Practical section contains procedure of individual components being installed to create topology and to forward realization of laboratory task. The laboratory work also depicts the way of creation and modification of streams in the SDN network.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSDNsk
dc.subjectOpenDaylightsk
dc.subjectOpenFlowsk
dc.subjectSoftvérovo-definované sietesk
dc.subjectOpen vSwitchsk
dc.subjectOpenDaylight OpenFlow Managersk
dc.subjectSDNen
dc.subjectOpenDaylighten
dc.subjectOpenFlowen
dc.subjectSoftware-defined networkingen
dc.subjectOpen vSwitchen
dc.subjectOpenDaylight OpenFlow Manageren
dc.titleSDN pro cloud computingsk
dc.title.alternativeSDN for cloud computingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-13:34:04cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125968en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:04en
sync.item.modts2020.06.24 08:19:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFrolka, Jakubsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořák (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Na obrázku B.2 uvádíte topologii, kdy na OVS jsou připojeny 3 rozhraní, na Obr. B.3 kontrolujete, že jsou všechny rozhraní aktivní, ale z výpisu je zřejmé, že jsou aktivní pouze 2, je tedy znázorněná topologie správná?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record