Show simple item record

Computer Games and the Human Brain

dc.contributor.advisorEllederová, Evaen
dc.contributor.authorHanuš, Mareken
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHANUŠ, M. Počítačové hry a lidský mozek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127193cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190558
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají při vytváření her pro jejich cílovou skupinu zákazníků. Druhá kapitola se zaměřuje na lidské emoce a projevy, které developerům pomáhají, aby mohli vyhovět všem potencionálním uživatelům. Dále tato kapitola popisuje, jak mohou developeři prostřednictvím různých herních aspektů, jakými jsou hudba, narativ, grafický design a herní mód, v člověku evokovat určité emoce a donutit je podvědomě vnímat atmosféru hry. V práci je také popsán vliv těchto aspektů na lidské chování. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá závislostí na hrách a s tím spojenou problematikou. Praktická část práce se věnuje dotazníkovému průzkumu, jehož účelem bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v teoretické části. Dále poukazuje na genderové rozdíly v průmyslu počítačových her a ukazuje preference respondentů, které by mohly developerům umožnit zdokonalit kvalitu počítačových her.en
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with computer games and their influence on the human brain. The aim of the first chapter is to describe fundamental properties of the human brain and its abilities, which computer game developers consider when designing a game for their target audience. The second chapter focuses on human emotions and their manifestations, and how it might help developers comply with potential gamers’ requirements. Furthermore, the chapter describes how developers can trigger human emotions via different game aspects, in particular music, narrative, graphics and game mode, and how they use them to make the players subconsciously feel the atmosphere of the game. Besides, the influence of these aspects on the human behaviour is described. The last chapter of the theoretical part of the thesis deals with an addiction to games and the problems associated with it. The practical part of the thesis is concerned with research whose purpose was to either support or reject claims in the theoretical part. Moreover, it shows differences between genders in computer gaming and shows respondents’ preferences, which could help developers to improve the quality of their games.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpočítačové hryen
dc.subjectmozeken
dc.subjectgenderové rozdílyen
dc.subjectemoceen
dc.subjectmyslen
dc.subjecthráči počítačových heren
dc.subjectvývojáři počítačových heren
dc.subjecthudbaen
dc.subjectnarativen
dc.subjectgrafický designen
dc.subjectzávislosten
dc.subjectcomputer gamescs
dc.subjectbraincs
dc.subjectgender differencescs
dc.subjectemotionscs
dc.subjectmindcs
dc.subjectgamerscs
dc.subjectgame developerscs
dc.subjectmusiccs
dc.subjectnarrativecs
dc.subjectgraphicscs
dc.subjectaddictioncs
dc.titlePočítačové hry a lidský mozeken
dc.title.alternativeComputer Games and the Human Braincs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-24-12:33:59cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127193en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:49en
sync.item.modts2020.06.25 08:19:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠedrlová, Magdalenaen
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen)cs
but.defenceStudent velmi podrobně prezentoval svou bakalářskou práci s drobnými chybami v angličtině a částečně zodpověděl kladené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record