Show simple item record

Generation of Voltage Wave by Impulse Generator

dc.contributor.advisorPelikán, Luděkcs
dc.contributor.authorPoloni, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPOLONI, M. Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127269cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190563
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a funkcí rázových generátorů napětí. V teoretické části jsou popsány funkce a různá zapojení rázového generátoru, druhy impulzního napětí, zkoušky a zkušební postupy. V praktické části práce byly ověřeny teoretické poznatky v podobě simulací. Simulace byly prováděny v programu LTspice od společnosti Linear Technology, kde byl vymodelován model rázového generátoru. Na daném modelu rázového generátoru byly následně provedeny simulace od jednodušších, jako jsou např. závislost velikosti zatěžovací kapacity až po paralelně připojené indukčnosti. Výsledky všech simulací by měly znamenat přínos a usnadnění při reálných zkouškách rázovým generátorem.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis deals with the problems and functions of impulse voltage generators. The theoretical part describes the functions and various connections of the impulse generator, types of impulse voltage, tests and test procedures. In the practical part of the work, theoretical knowledge in the form of simulations was verified. The simulations were performed in the LTspice program from Linear Technology, where the impulse generator model was made. Simulations were then performed on the given model of the shock generator, from simpler ones such as the dependence of the size of the load capacity to the inductance connected in parallel. The results of all simulations should bring benefits and ease in real shock generator testsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRázový generátorcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectLTspicecs
dc.subjectzkouškycs
dc.subjectatmosférický impulzcs
dc.subjectspínací impulzcs
dc.subjectImpulse generatoren
dc.subjectsimulationen
dc.subjectLtspiceen
dc.subjecttestsen
dc.subjectlightning impulseen
dc.subjectswitching impulseen
dc.titleVytváření napěťové vlny rázovým generátoremcs
dc.title.alternativeGeneration of Voltage Wave by Impulse Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:07cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127269en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:49en
sync.item.modts2020.06.25 08:20:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrbal, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Vedoucí práce Ing. Pelikán přečetl svůj posudek a následně oponent Ing. Krbal, Ph.D. přečetl oponentský posudek a přednesl své otázky, na které student odpověděl. Doc. Ing. Drápela, Ph.D. položil otázku na vliv parazitních vlastností simulovaných prvků v praktické části. Dále položil otázku na analytickou část bakalářské práce. Student na otázky odpověděl pouze částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record