Show simple item record

Study of air-entraining admixtures in alkali-activated materials

dc.contributor.advisorKalina, Lukášsk
dc.contributor.authorKiripolský, Tomášsk
dc.date.accessioned2020-07-01T06:57:47Z
dc.date.available2020-07-01T06:57:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKIRIPOLSKÝ, T. Studium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123780cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190988
dc.description.abstractPrevzdušňovacie prísady sú povrchovo aktívne látky, ktoré sa bežne používajú v materiáloch z portlandského cementu, pretože vytvárajú resp. stabilizujú malé vzduchové bubliny rozdistribuované v spojive, čím menia distribúciu veľkosti pórov. Cieľom týchto prísad je zvýšenie trvanlivosti vytvrdeného spojiva, najmä v klimatických podmienkach, kde musí odolávať nízkym teplotám, a zároveň zlepšujú spracovateľnosť v plastickom stave. Vplyv prevzdušňovacích prísad v alkalicky aktivovanej troske bol sledovaný na určitých vlastnostiach. Prevzdušňovacie prísady dokázali prevzdušniť alkalicky aktivovanú matricu resp. zmenili distribúciu veľkosti pórov, čo malo za následok zníženie kapilárneho tlaku v poréznom komplexe, a došlo k redukcií zmrštenia za autogénnych podmienok. Pozitívom je určite aj zlepšenie spracovateľnosti, no na druhú stranu došlo k zníženiu pevnosti v ťahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Morfológia prevzdušneného spojiva bola sledovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie, a zároveň bol sledovaný vplyv prevzdušňovacích prísad na hydratáciu pomocou izotermickej kalorimetrie.sk
dc.description.abstractAir entraining admixtures are surfactants, that are commonly used in Portland cement materials, because they form and stabilize small air bubbles distributed in the binder, thereby changing the pore size distribution. The aim of these additives is to increase the durability of the cured binder, especially in climatic conditions, where it must withstand low temperatures, and simultaneously improving the workability in the plastic state. The effect of air entraining admixtures in alkali-activated slag was studied for certain properties. Air entraining admixtures were able to entrain the air in the alkali-activated matrix, they changed the pore size distribution, which resulted in a reduction in capillary pressure in the porous complex, and there was a reduction of shrinkage under autogenous conditions, respectively. The improvement of workability is certainly also positive, but on the other hand there has been a bad effect on flexural strength and compressive strength. The morphology of the air entrained binder was observed by scanning electron microscopy, and simultaneously the effect of air entrained admixtures on hydration was observed by isothermal calorimetry.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrevzdušňovacia prísadask
dc.subjectalkalicky aktivovaná troskask
dc.subjectpevnosťsk
dc.subjectautogénne zmršteniesk
dc.subjectporozitask
dc.subjecthydratáciask
dc.subjectštruktúrask
dc.subjectAir entrained admixtureen
dc.subjectalkali activated slagen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectporosityen
dc.subjecthydrationen
dc.subjectstructureen
dc.titleStudium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálechsk
dc.title.alternativeStudy of air-entraining admixtures in alkali-activated materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-29cs
dcterms.modified2020-06-30-11:53:06cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid123780en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.01 08:57:47en
sync.item.modts2020.07.01 08:12:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKoplík, Jansk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defenceStudent v rámci prezentace svojí práce na téma studium provzdušňovacích přísad v alkalicky aktivovaných materiálech představil základní problematiku a charakterizaci těchto materiálů. Následně proběhla diskuse otázek oponenta: 1) Podle jakého klíče bylo vybíráno dávkování AEA u jednotlivých typů AEA? 2) U přísady LB došlo k poměrně významnému poklesu pevností v tlaku oproti ostatním přísadám (s výjimkou TBAC). Čím si to vysvětlujete? 3) Na straně 8 máte naznačenou výrobu vodního skla. Dokážete tuto výrobu popsat detailněji? Po zodpovězení otázek oponenta byl vznesen dotaz na princip funkce provzdušňovacích přísad a možnosti jejich použití. Student na všechny vznesené otázky výborně odpověděl a prokázal výbornou orientaci v dané problematice.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record