Podsbírka ve sbírce

Poslední příspěvky

 • Kryptoměny a budoucnost finančních trhů 

  Škapa, Jan
  Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, ...
 • Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT 

  Janková, Martina
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh ...
 • NÁVRH METODIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V DISTRIBUCI V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ 

  Kopčáni, Juraj
  Abstrakt V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti ...
 • Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu 

  Peško Banzetová, Michaela
  Obchod se současným uměním v České republice býval vnímán jako oblast přístupná nemnoha zasvěceným. O tomto odvětví u nás dosud neexistovala adekvátní literatura, marketingové strategie užívané v rámci něj byly, nejen ...
 • Cirkulace 

  Bartošová, Zuzana
  Diplomová práce Cirkulace se snaží řešit problematiku stále se opakujících cyklů. Vytvořila jsem světelný objekt organického tvaru z trubice, po které světlo cirkuluje. Tento objekt vychází z úvahy o lidských stále se ...
 • Skladací mestský batoh 

  Štechová, Eva
  Od prvotného nápadu, cez rešerš a porovnávanie s batohmi s rozkladacou funkciou (tele, usárna) a s batohmi spojenými s urban a streetwear módou som sa dopracovala k návrhu, ktorý okrem praktického funkčného dizajnu otvára ...
 • Vizuální identita pro designérku šperků 

  Bierská, Tereza
  Vizuální styl pro dvojici designérek a jejich značku Palma de Alma. Navrh strategie propagace a vhodné prezentace pro začínající kreativní studio. Výsledný výstup práce zahrnuje fotografické filtry určené na objektivy pro ...
 • Asfalt je kapalina 

  Prokop, Tomáš
  Instalace se tematicky váže na moji dlouhodobě řešenou problematiku, která souvisí s osamocením, rozdělením, odloučením. Důraz kladu především na akt fyzické blízkosti, která se zdánlivě jeví jako dotek či kontakt. Ve ...
 • Bunkerkunst 

  Bělica, Ondřej
  Bunker Kunst je experimentální a co-workingovou platformou, zkoumající potenciál a současnou roli formálních hranic, postarmádní krajiny a československého opevnění vybudovaného před druhou světovou válkou. Snahou je ...
 • Bez názvu 

  Ambrůz, Kryštof
  Ve své diplomové práci nic neřeším, ničeho se nedotýkám a v závěru k ničemu nechci dojít. Pracuji bez tématu, bez motivace.
 • Realizace převodníku ze sítě RF na Ethernet 

  Zemčík, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá realizáciou schematického návrhu zapojenia, doskou plošných spojov a testovaním prevodníku zo siete Ethernet na sieť RF. V práci je stručne popísané využite prevodníku. Ďalej sa práca zaoberá ...
 • Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express 

  Dujiček, Ondřej
  Tato práce se zabývá parametry ovlivňujícími propustnost PCI Express sběrnice a jejím výsledkem je návrh a implementace jednotky pro měření parametrů komunikace přes PCI Express sběrnici. Jednotka je implementovaná v jazyce ...
 • Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945-1989) 

  Kořínková, Jana
  Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce ...
 • Zdravotně technické instalace hotelů 

  Goroš, Kamil
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část je věnována čerpací technice a zvyšování tlaku ve vnitřním vodovodu ve vysokých budovách. V práci jsou uvedeny různé varianty ...
 • Přidaná hodnota zelených střech 

  Hrachovina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou zelené střechy coby části konstrukce stavby, kdy shrnuje zásady správného návrhu jednotlivých vrstev střechy. Plynule navazuje hlavní část práce, která zkoumá zelené střechy ve vztahu k ...
 • Diagnostický průzkum mostní konstrukce 

  Houška, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o provedení komplexního průzkumu mostní konstrukce. Tento diagnostický průzkum v prvním kroku slouží jako objektivní zhodnocení stavu mostu pro zpracování dalšího investorského záměru. V ...
 • Nosná železobetonová konstrukce víceúčelového objektu 

  Kudrna, Jiří
  Práce se zabývá statickým řešením železobetonové stropní desky, stěnového nosníku a jeho podpory ve víceúčelovém objektu. Konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle platných norem. Spojitá jednosměrně pnutá deska je analyzována ...
 • Studentské bydlení 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé diplomové práce je návrh objektu studentského bydlení ve Zlíně. Stavba má tři nadzemní podlaží a její součástí je i kavárna a yoga studio. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Havlíčková, Simona
  Diplomová práce řeší rekonstrukci zdravotně technických instalací bytového domu v Brně. Jedná se o vícepodlažní objekt, který je určen převážně pro bydlení. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy teplé vody v bytových ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny ...

Zobrazit další