Show simple item record

.NET's LINQ Optimization

dc.contributor.advisorPluskal, Jancs
dc.contributor.authorŠerý, Danielcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:59:23Z
dc.date.available2020-07-14T07:59:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠERÝ, D. Optimalizace LINQ pro .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129163cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191523
dc.description.abstractTato práce se zabývá LINQ (Language integrated query) a řeší možnosti jeho implementace a optimalizace v jazyce C#. Je vybrána a implementována metoda přepisu dotazů na procedurální kód před překladem programu. Cílem práce je poskytnout LINQ využitelný, i při potřebě velké rychlosti.          Pro vytvořený program přepisující dotazy LINQ, bylo pro většinu operátorů dosaženo zrychlení od 1.2x do 20x rychlosti System.Linq v závislosti na prováděném algoritmu, zdroji dat a množství poskytnutých informací přepisovacímu programu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with LINQ (Language integrated query) and investigates possibilities of its implementation and optimization in C# language. Method of rewriting of query to procedural code is chosen and implemented. The goal is to provide a LINQ that can be used in code with the need for high speed.          Regarding the program created for rewriting LINQ queries, the performance of most operators has been increased by 1.2x to 20x of System.Linq speed depending of rewritten algorithm, data source and provided information to rewriting program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLINQcs
dc.subjectC#cs
dc.subject.NETcs
dc.subjectpřepis kóducs
dc.subjectanalýza kóducs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectBenchmarkDotNetcs
dc.subjectalgoritmycs
dc.subjectdatové strukturycs
dc.subjectdynamické dotazycs
dc.subjectparalelní programovánícs
dc.subjectSIMDcs
dc.subjectvkládání metodcs
dc.subjectLINQen
dc.subjectC#en
dc.subject.NETen
dc.subjectcode rewritingen
dc.subjectcode analysisen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectBenchmarkDotNeten
dc.subjectalgorithmsen
dc.subjectdata structuresen
dc.subjectdynamic queriesen
dc.subjectparallel programmingen
dc.subjectSIMDen
dc.subjectmethod inliningen
dc.titleOptimalizace LINQ pro .NETcs
dc.title.alternative.NET's LINQ Optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-13-23:41:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129163en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:59:23en
sync.item.modts2020.07.14 08:14:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Hlavní motivací práce je teze, že LINQ je výrazně pomalejší a paměťově náročnější než ekvivalentní blok odpovídajícího cyklu. Můžete toto tvrzení podložit naměřenými hodnotami pro reprezentativní příklady? Na str.28 uvádíte, že stejný LINQ nad shodnými daty může dávat v různých .NET implementacích jiné výsledky. Můžete prosím demonstrovat? Na obrázku 6.1 jsou uvedeny výsledné hodnoty pro různý počet prvků v seznamu. Co představuje osa X a konkrétně zde uvedená hodnota -1?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record