Show simple item record

Effect of the environment on the dynamic properties of simple parts

dc.contributor.advisorHabán, Vladimírsk
dc.contributor.authorNováková, Soňask
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:48Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, S. Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191907
dc.description.abstractVplyvom prostredia sa menia dynamické vlastnosti telesa. Táto práca sa zapodieva expe-rimentálnym preukázaním tohto javu. Cieľom je určenie vlastných frekvencií voľne visiaceho telesa budeného rázom na vzduchu a vo vode a ich vzájomné porovnanie. Skúmané teleso je rúra, ktorá bola v rámci experimentu skracovaná. V práci je tiež pozorovaný vplyv zmeny geometrie na vlastné frekvencie a vlastné tvary telesa. Výsledky experimentálnej modálnej analýzy sú porovnané s výpočtom vykonaným v softvéri ANSYS.sk
dc.description.abstractThe dynamic characteristics of the object are influenced by the changes of the envi-ronment. The objective of this report is to examine how the changes of the environment influ-ence the dynamic characteristics of the object. The main aim is to compare the natural fre-quencies of the object when suspended and then actuated when being surrounded by air and submerged in water. The object in question is a cylindrical pipe, which was gradually short-ened during the experiment. These changes in size also affected the natural frequencies and the mode shape, which is discussed as well. The results of the experimental modal analysis are compared to calculations run in ANSYS software.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmodálna analýzask
dc.subjectvlastná frekvenciask
dc.subjectvlastný tvarsk
dc.subjectškrupinový tvarsk
dc.subjectmodal analysisen
dc.subjectnatural frequencyen
dc.subjectmode shapeen
dc.subjectcircumferential modeen
dc.titleVliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástísk
dc.title.alternativeEffect of the environment on the dynamic properties of simple partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-09:08:08cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:53en
sync.item.modts2021.11.12 09:00:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHimr, Danielsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka začala ohajobu krátkou prezentací své bakalářské práce. Následně vedoucí a oponent přečetli své posudky, po kterých studentka reagovala na dotazy oponenta. Odpovědi vedly ke spokojenosti komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record