Show simple item record

Motivation System of the Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorFerenčík, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:27Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFERENČÍK, T. Motivační systém firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192065
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá systémom motivácie, odmeňovania a hodnotenia pracovníkov v komunikačnom centre spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s. Súčasťou tejto práce je zameranie sa na súčasný stav motivačného systému a zamestnaneckých benefitov a pomocou dotazníkového šetrenia a jednotlivých rozhovorov je tento stav ďalej analyzovaný. V poslednej časti práce sú na základe zistených výsledkov navrhnuté riešenie, ktoré by zlepšili aktuálny stav motivačného systému.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the system of motivation, remuneration and evaluation of employees in the communication center of the company Generali Česká pojišťovna, a. s. Part of this thesis is to focus on the current situation of the motivation system and employee benefits, and this state is further analysed using a questionnaire survey and interview. In the last part of the thesis, based on the results, solutions that would improve the current situation of the motivation system are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotiváciacs
dc.subjectstimuláciacs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectsystém odmeňovaniacs
dc.subjecthodnotenie zamestnancovcs
dc.subjectspokojnosť zamestnancovcs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectstimulationen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectmotivation systemen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.titleMotivační systém firmycs
dc.title.alternativeMotivation System of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:42cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:14:57en
sync.item.modts2021.11.12 11:36:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKonečný, Štěpáncs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno otázka oponenta - zodpovězeno Ing. Bočková - Víte, jaký je výsledek hospodaření pojišťovny Generali za loňský rok? - zodpovězeno Ing. Bočková - Kolik to bude tvořit v procentech, pokud by všechny vaše návrhy firma zavedla? - zodpovězeno Ing. Bočková - Schvalují tyto návrhy akcionáři, nebo je to na přestavenstvu? Konzultoval jste tyto návrhy z pohledu financí, a zda-li tam je akceptace zavedení vašich návrhů v plné výši - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record