Show simple item record

Manufacture of nut tightening device for reactor cooling pump's impeller

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorRygl, Filipcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:53Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:53Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationRYGL, F. Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124907cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192353
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší problematiku návrhu a výroby speciálního montážního přípravku pro matici oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN-317. Navrhované zařízení má přinést řešení problémů spojených s montáží a demontáží této matice. Práce podává základní informace o Jaderné elektrárně Dukovany a systémech VVER-440 obecně, včetně jejich stručné historie. Dále přibližuje provozní i legislativní prostředí primárního okruhu jaderné elektrárny. Zabývá se úlohou a technickým popisem hlavního cirkulačního čerpadla a jeho generální opravou. Následující části představují základní východiska konstrukce zařízení a přehled jeho součástí s popisem jejich účelu a metody výroby. Poslední část práce popisuje funkci zařízení a její ověřování a referuje o jeho nasazení do provozu.cs
dc.description.abstractThis thesis solves the problem of design and production of a special mounting device for the impeller nut of the main circulation pump GCN-317. The proposed device is intended to solve the problems associated with the mounting and dismounting of this nut. The work provides basic information about the Dukovany Nuclear Power Plant and VVER-440 systems in general, including their brief history. It also introduces the operational and legislative environment of the primary circuit of the nuclear power plant. It deals with the task and technical description of the main circulation pump and its overhaul. The following sections present the basic principles of construction of the device and an overview of its components with a description of their purpose and method of production. The last part of the thesis describes the function of the device and its verification and reports on its deployment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHlavní cirkulační čerpadlocs
dc.subjectutahovací zařízenícs
dc.subjectprimární okruhcs
dc.subjectJaderná elektrárna Dukovanycs
dc.subject.matice oběžného kola.cs
dc.subjectMain circulation pumpen
dc.subjectnut tightening deviceen
dc.subjectprimary circuiten
dc.subjectDukovany nuclear power stationen
dc.subjectimpeller nut.en
dc.titleVýroba utahováku matice oběžného kola čerpadlacs
dc.title.alternativeManufacture of nut tightening device for reactor cooling pump's impelleren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-13:51:33cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124907en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:21:32en
sync.item.modts2021.11.12 12:32:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kontrolujete také kontaktní zatížení? zodpovězeno 2. Jaká je mez kluzu daného materiálu "tělesa vnitřního klíče"? zodpovězeno 3. Závit na matici je jednochodý závit? zodpovězeno 4. Kolik stojí daná matice? zodpovězeno 5. Použili jste ocel S355JR. Vysvětlíte prosím jednotlivé značení? Jakou má mez kluzu? Co označuje JR? zodpovezeno 6. Jak byste určil křehkost daného materiálu? zodpovězeno 7. Jakou jednotku mají výsledky ze zkoušky Charpyho kladivem? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record