Show simple item record

dc.contributor.advisorPernica, Marekcs
dc.contributor.authorUhlíř, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:39Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:39Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationUHLÍŘ, D. Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121747cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193309
dc.description.abstractVaječné skořápky obsahují řadu významných složek, které je z nich možné vytěžit, proto jsou považovány jako perspektivní surovina pro další zpracování. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním vhodného dopravního zařízení pro transport vaječných skořápek. Cílem práce je provést rešerši vhodného zařízení pro přepravu a vybrat nejvhodnější řešení. Po vhodném výběru následuje výpočtová část, která je provedena v programovacím jazyce Python, a dle které se zvolí jednotlivé konstrukční díly dopravníku. Celé zařízení je následně vymodelováno v programu SolidWorks spolu s příslušnou výkresovou dokumentací sestavy.cs
dc.description.abstractEggshells contain a number of important components that can be extracted from them, so they are considered as a promising raw material for further processing. This bachelor thesis deals with ensuring proper transport device for transporting eggshells.The goal of this work is to search for suitable device for transport and to choose the most suitable solution. The appropriate selection is followed by a calculation part, which is made in the programming language Python, and according to which the individual components of the conveyor are selected. The entire device is then modeled in SolidWorks along with the associated assembly drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPásový dopravníkcs
dc.subjectvaječné skořápkycs
dc.subjectčistič pásucs
dc.subjectbubnový motorcs
dc.subjectConveyor belten
dc.subjecteggshellsen
dc.subjectbelt cleaneren
dc.subjectdrum motoren
dc.titleKonstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňkůcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-30-07:03:52cs
thesis.disciplineEnergetika, procesy a životní prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121747en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:07:56en
sync.item.modts2021.11.12 09:07:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNaď, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: - Jakým způsobem jste dělal výpočet? - zodpovědeno - Jak by se lišil pás, pokud by se dopravoval hutnější materiál? - částečně zodpovědeno - Co je to redler? Jak vypadá? - částečně zodpovědeno - Proč jste volil rovný profil dopravníku? - zodpovědenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record