Show simple item record

Motivation of Employee in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorŠvecová, Martinacs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:07:22Z
dc.date.available2020-10-29T10:07:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠVECOVÁ, M. Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125337cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195479
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců k práci, společně s pohledem na interpersonální vztahy osob v daném podniku. Hlavním cílem je na základě výsledků analýzy sledovaného podniku vyhodnotit slabá místa a navrhnout úpravu organizačních a komunikačních forem tak, aby vedla ke zvýšení efektivity sledovaných oblastí. Teoretická část práce obsahuje přehled této problematiky čerpaný ze zdrojů odborné literatury. Praktická část mapuje aktuální stav v podniku založený na vlastním pozorování a polostrukturovaném rozhovoru se zaměstnanci i vedením. Na základě zjištěných poznatků byla navrhnuta doporučení přispívající k pozitivním změnám všech sledovaných skupin.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on employee motivation to work, while also providing an overview of interpersonal relationships within the company. The main objective is to evaluate the weaknesses based on the results of the analysis of the monitored company, and to propose the modification of organizational and communication forms in order to increase the effectiveness of the monitored areas. The theoretical part contains an overview of this issue drawn from sources of specialized literature. The practical part maps the current situation in the company based on its own observation and a semi-structured interview with employees and management. Based on the findings, recommendations were proposed contributing to positive changes in all monitored groups.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivace zaměstnancůcs
dc.subjectinterpersonální vztahycs
dc.subjectsprávné předávání informacícs
dc.subjectinterní komunikace.cs
dc.subjectEmployee motivationen
dc.subjectinterpersonal relationshipsen
dc.subjectcorrectly communicated informationen
dc.subjectin-house communication.en
dc.titleMotivace zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMotivation of Employee in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-09cs
dcterms.modified2020-09-14-09:00:27cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125337en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:17:34en
sync.item.modts2021.11.12 16:12:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePutnová, Annacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce - odpovězeno doc. Konečná: Proč jste si vybrala prostředí Velké Británie? V metodické části jsou využity rozhovory a jejich přepisy - na základě jaké teorie jste formulovala otázky? Vytvořila jste sumarizaci, obsahovou analýzu získaných dat? - odpovězeno Ing. Bumberová: Byly provedeny provedeny polo-strukturované rozhovory s vedoucími zaměstnanci jak je stanoveno v cílích práce? - odpovězeno Ing. Milichovský: Kdy proběhly dané rozhovory? Jaká je úroveň motivace v současné chvíli, na které jsou postaveny následné návrhy? Existuje tamní legislativa v oblasti systémů odměňování zaměstnanců a benefitů? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record