Show simple item record

Pre-treatment of rainwater before entering the infiltration tank

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorSpurný, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-12T11:18:04Z
dc.date.available2021-11-12T11:18:04Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSPURNÝ, M. Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other134034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196000
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na téma předčištění dešťových vod před vtokem do zasakovací nádrže. V teoretické části se zabývá problematikou dešťových vod, jejich dělením a znečištěním a také technickým řešením hospodaření s dešťovou vodou. V rámci praktické části bylo provedeno testování vybraných uličních vpustí různých konstrukčních systémů v laboratoři VHO (vodní hospodářství obcí) a následně byly tyto vpusti vyhodnoceny dle různých kritérií - množství zachyceného materiálu, systém čištění vpustí a konstrukce filtru.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the topic of pre-treatment of rainwater before entering the infiltration tank. The theoretical part deals with the issue of rainwater, their division and pollution, as well as technical solutions for rainwater management. In the practical part, testing of selected street drains of various construction systems in the laboratory of VHO (municipal water management) was performed and subsequently these drains were evaluated according to various criteria - the amount of captured material, drain cleaning system and filter construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDešťová vodacs
dc.subjectdešťová vpustcs
dc.subjectvsakovánícs
dc.subjectznečištěnícs
dc.subjectRainwateren
dc.subjectrainwater gullyen
dc.subjectinfiltrationen
dc.subjectpollutionen
dc.titlePředčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádržecs
dc.title.alternativePre-treatment of rainwater before entering the infiltration tanken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-02-01cs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:59cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:16:12en
sync.item.modts2021.11.22 22:35:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBalas, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, David Fučík - tajemník, doc. Ing. Milan Látal, CSc. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Co je nejdůležitější při výběru uličních vpustí při dodávce na prováděnou stavbu? Odpověď: Otázka: Proč je výhodnější, když má daná vpust vyšší kapacitu pro vnikající nečistoty? Odpověď: Otázka: Jak se navrhují uliční vpusti? Odpověď: Otázka: Jak zmíněná ČSN klasifikuje odpadní vody? Odpověď:cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record