Recent Submissions

  • Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce 

    Zeizinger, Lukáš
    Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou experimentech, při nichž ...