Recent Submissions

 • Optimalizace řídicích parametrů EDM stroje 

  Prokeš, Tomáš
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci řídících parametrů elektroerozivního stroje, přičemž předmětem optimalizace je rychlost řezání a topografie povrchu. První část práce obsahuje rešeršní studii o technologii ...
 • THE BIOCHEMICAL PROCESS OF LUBRICANT FILM FORMATION INSIDE HIP JOINT REPLACEMENT 

  Rufaqua, Risha
  The dissertation thesis deals with the lubricant film formation chemistry on hip implant material surfaces with synovial fluid components. Biochemical and tribological properties of synovial fluid after joint replacement ...
 • Destratifikace vodních nádrží 

  Sluše, Jan
  Disertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní ...
 • Hydroelastic Response of Hydrofoil Under Cavitation Conditions 

  Čupr, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a výpočtovým výzkumem přídavných účinků od proudu kapaliny na obtékaný hydraulický profil. Dynamická odezva profilu byla analyzována pro dva typy buzení: buzení odtržením ...
 • Bezventilové plunžrové čerpadlo 

  Machů, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá problematikou bezventilových objemových čerpadel s vratným pohybem akčního členu. V práci je předvedeno několik návrhů geometrie čerpadla, jejichž parametry byly určeny pomocí výpočtového modelování ...
 • Role of Plasticity in Nitinol Fatigue 

  Shayanfard, Pejman
  Disertace analyzuje vliv koncentrátorů napětí na průběh martensitické transformace, vznik plastické deformace a její vliv na přerozdělení napětí a vznik zbytkového pnutí a reziduálního martenzitu v okolí koncentrátorů v ...
 • Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

  Stareček, Jakub
  Tato disertační práce se zabývá hydraulickým návrhem axiální turbíny pomocí CFD a FEM analýzy, ze které vychází řada oběžných kol s nepravidelnými lopatkovými mřížemi. Tato nepravidelná (kombinovaná) oběžná kola jsou tvořena ...
 • Internal Flow of Spill-Return Pressure-Swirl Atomizers 

  Malý, Milan
  Tlakové vířivé trysky (TVT) jsou používané v mnoha aplikacích, kde je potřebná velká plocha kapek nebo kde povrch musí být nanesen kapalinou, např. spalování, sprejové chlazení nebo nanášení barev. Parametry spreje z TVT ...
 • Základní mechanismy únavového a kombinovaného poškození únava-creep niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC 

  Horník, Vít
  Práce je zaměřena na rozšíření poznatků o mechanismech únavového poškození a kombinovaného poškození únava-creep polykrystalických niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny ...
 • Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou experimentech, při nichž ...