Show simple item record

Measuring cycles in control systems of CNC machines

dc.contributor.advisorGregor, Lukášcs
dc.contributor.authorHamřík, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-06-12T07:56:33Z
dc.date.available2021-06-12T07:56:33Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationHAMŘÍK, J. Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132597cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197282
dc.description.abstractV prvních dvou bodech je bakalářská práce zaměřená na porovnání CNC a NC strojů a způsoby řízení a programování CNC strojů, popis řídicích systému CNC strojů od vybraných výrobců a na charakteristiku měřicích cyklů. Byly vybráni dva výrobci pro popis technologií měření nástrojů a obrobků pomocí sond. Ve třetím bodě bakalářské práce je provedena praktická ukázka pro měření nástrojovými a obrobkovými sondami firmy RENISHAW. Byla provedena nástrojová korekce s následným měřením obrobku sondou. Pro statistické vyhodnocení se přidalo i měření digitálním mikrometrem včetně provedení porovnání a vyhodnocení získaných výsledků.cs
dc.description.abstractIn the first two points, the bachelor's thesis focuses on the comparison of CNC and NC machines and methods of control and programming of CNC machines, a description of the control system of CNC machines from selected producers and the characteristics of measuring cycles. Two producers were selected to describe the technology of measuring tools and workpieces using probes. In the third point of the bachelor's thesis, a practical demonstration of measurements with tool and workpiece probes from RENISHAW is performed. A tool correction was performed followed by measurement of the workpiece with a probe. For statistical evaluation, digital micrometer measurements were added, including comparison and evaluation of the obtained results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNC strojcs
dc.subjectřídicí systémcs
dc.subjectnástrojová sondacs
dc.subjectobrobková sondacs
dc.subjectMicroHolecs
dc.subjectCNC machineen
dc.subjectcontrol systemen
dc.subjecttool probeen
dc.subjectworkpiece probeen
dc.subjectMicroHoleen
dc.titleMěřicí cykly v řídicích systémech CNC strojůcs
dc.title.alternativeMeasuring cycles in control systems of CNC machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-11cs
dcterms.modified2021-06-24-11:23:09cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132597en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:11:00en
sync.item.modts2021.11.12 16:25:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ověřoval jste skutečnou přesnost měření? zodpovězeno 2. Vysvětlete nástrojové korekce a proč je děláme? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record