Show simple item record

Microstructure of AlSi9Cu3 alluminium alloy processed by SLM technology

dc.contributor.advisorVašáková, Kristýnacs
dc.contributor.authorRychnovský, Danielcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:31Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:31Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationRYCHNOVSKÝ, D. Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197353
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá mikrostrukturou hliníkové slitiny AlSi9Cu3 vyrobenou metodou SLM. V rešeršní části bakalářské práce je představen princip metody SLM. V návaznosti na to jsou zmíněny vady, které mohou nastat při výrobě součásti metodou SLM. V závěru rešeršní části jsou srovnány mechanické vlastnosti a mikrostruktura materiálů vyrobených metodou SLM a materiálů vyrobených konvenčními technologiemi (odléváním). V experimentální části bakalářské práce je zkoumána porozita vyrobených vzorků metodou SLM pomocí obrazové analýzy. Součástí experimentální části je hodnocení mikrostruktury. Dosažené výsledky jsou diskutovány s literárními zdroji.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with microstructure of aluminium alloy AlSi9Cu3 produce by SLM process. In theoretical part the SLM process is shown. In following topic, the defects which can occur during SLM are mentioned. In the end of the theoretical part the materials made by SLM and materials made by conventional method (casting) are compared. In experimental part the porosity of the samples made by SLM is examined by image analysis. The examine of the microstructure is also included. Results are discussed with literature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSelektivní laserové tavení (SLM)cs
dc.subjectslitina AlSi9Cu3cs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectobrazová analýzacs
dc.subjectporozitacs
dc.subjectSelective laser melting (SLM)en
dc.subjectAlSi9Cu3 alloyen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectporosityen
dc.titleMikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLMcs
dc.title.alternativeMicrostructure of AlSi9Cu3 alluminium alloy processed by SLM technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:22cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:09:18en
sync.item.modts2021.11.12 20:09:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNopová, Kláracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)cs
but.defence- Samotná obhajoba bakalářské práce. - Posudek vedoucího. - Posudek oponenta. - Odpovědi na otázky oponenta. - Porovnání materiálů vyrobených metodou SLM a konvenčně litým materiálem. Důvod rozdílnosti mechanických vlastností materiálů vyrobených metodou SLM a litím. - odpověděl ke spokojenosti tazatele - Co lze nalézt v mikrostruktuře siluminu po odlití, které částice se zde vyskytují a jak ovlivňují mechanické vlastnosti? - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele - Lze měřit objemovou porozitu vzorku? Jaké metody lze použít? - odpověděl k úplné spokojenosti tazatelecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record