Show simple item record

Flying atmospheric carrier for rocket launches

dc.contributor.advisorDaněk, Vladimírcs
dc.contributor.authorMusil, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-06-16T06:56:22Z
dc.date.available2021-06-16T06:56:22Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMUSIL, T. Létající atmosférický nosič pro vypouštění raket [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132143cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197770
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou vzdušného startu a návrhem vlastního řešení aplikujícího tento koncept. V práci je toto řešení popsáno a jsou vysvětleny specifika tohoto způsobu vynesení užitečného zatížení na oběžnou dráhu. Obsahuje přehled projektů využívajících atmosférických nosičů k vynesení kosmického letadla. Je zde zpracován návrh základních parametrů nosné rakety určené pro vynášení nákladu o zadané hmotnosti. Byl stanoven odhad letových výkonů, vytvořen výpočtový model v softwaru MATLAB a s použitím optimalizační metody genetického algoritmu je provedena multidisciplinární optimalizace návrhových parametrů. Parametry navržené rakety vypuštěné ze vzduchu jsou porovnány s raketou startující ze země konvenčním způsobem. Podle určených kritérií byl vybrán letoun Airbus A310-300 jako nejvhodnější dopravní letoun k použití pro vynášení navržené nosné rakety. Poslední část práce je věnována návrhu jeho nezbytných modifikací a odhadu letových výkonů.cs
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to introduce the reader to the problematics of air-launch and to a custom design solution applying this concept. The specifics of this method of bringing a payload into orbit are described and explained. Overview of projects which use aircraft to launch spacecraft is included. Determination of primary parameters of a launch vehicle designed to carry a payload of a specified mass is conducted. The required flight performance has been estimated, a computational model has been developed in software MATLAB, and a multidisciplinary optimization of the design parameters has been performed using a genetic algorithm optimization method. Parameters of the designed air-launched rocket are compared with those of a ground-launched rocket. According to the specific criteria, the Airbus A310-300 aircraft was selected as the most suitable transport aircraft to be used for launching the designed launch vehicle. The last part of the thesis is devoted to the proposal of necessary modifications and estimation of the flight performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVzdušný startcs
dc.subjectnosná raketacs
dc.subjectletounový nosičcs
dc.subjectlétající kosmodromcs
dc.subjectmultidisciplinární optimalizacecs
dc.subjectnávrh nosné raketycs
dc.subjectAir launch to orbiten
dc.subjectAir-launched rocketen
dc.subjectAircraft carrieren
dc.subjectmultidisciplinary optimizationen
dc.subjectrocket designen
dc.titleLétající atmosférický nosič pro vypouštění raketcs
dc.title.alternativeFlying atmospheric carrier for rocket launchesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-15-13:11:13cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132143en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:28:11en
sync.item.modts2021.11.12 14:44:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMašek, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen) Ing. David Jágr (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou diplomovou práci, následně student zodpověděl otázku oponenta. Následovala diskuse s komisí nad jednotlivými aspekty práce. Otázky komise položené během diskuse mířily zejména na volbu atmosférického modelu, umístění rakety na nosném letounu, energetické ztráty při řízení rakety a volbu pohonných látek rakety. Tyto otázky student zodpověděl ke spokojenosti komise, která ohodnotila obhajobu práce známkou B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record