Show simple item record

Proposal for Implementation of Lean Manufacturing Elements

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorMiko, Dominikcs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:53:53Z
dc.date.available2021-06-23T06:53:53Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMIKO, D. Návrh zavedení prvků štíhlé výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199625
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem zeštíhlení výrobního procesu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje návrhy snižující plýtvání v procesu seřizování, konkrétně snížení času potřebného k přestavbě stroje. Tyto návrhy vznikly na základě analýzy současného stavu výrobního procesu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of lean production process in selected company. The thesis contains proposals leading to a reduction in machine setup, concretely reduction in the time required to rebuild the machine. These proposals were created based on an analysis of the current state of the production process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLEAN managementcs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectSMEDcs
dc.subjectLEAN managementen
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectwasteen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectSMEDen
dc.titleNávrh zavedení prvků štíhlé výrobycs
dc.title.alternativeProposal for Implementation of Lean Manufacturing Elementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-25-07:51:27cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:03:05en
sync.item.modts2021.11.12 11:29:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChalupa,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Uvádíte, že daný stroj může být využit pro potravinářské účely. Jakým způsobem tento stroj pracuje? - odpovězeno Ing. Bartošek: Na základě kterých kritérií byl zvolen vzorek pro vytvoření analýz uvedených ve Vaší bakalářské práci? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record