Recent Submissions

 • Modernita a holocaust 

  Petrova, Kseniia
  Tento diplomový projekt je věnován vytvoření muzea v Brně věnovaného holocaustu a historii Židů na Moravě. Areál se nachází v centru Brna na ulici Benešova. V současné době se na tomto místě nachází parkoviště, které dříve ...
 • Radauti Municipal (Co)housing 

  Grosu, Gabriel Andrei
  Since the beginning of the Ukrainian invasion, the booming demand for accommodation within proximity to the border turned into a delicate housing crisis. This project investigates the current housing condition made available ...
 • Mezi uměním a divákem. Expozice. Projekce. Inter-akce. 

  Bureš, Jan
  Práce se zabývá koncepčním návrhem prostoru pro Společnost Svobodných Umění na území města Brna v návaznosti na instituci Domu Umění města Brna. Zastřešujícím motivem Společnosti Svobodných Umění se stává Festival Společnosti ...
 • Modernita a holocaust 

  Harlenderová, Eva
  Diplomová práce navazuje na poznatky získané v rámci zpracování předdiplomové práce v předešlém semestru. Hlavními výstupními body k vytvoření předdiplomové práce byla kniha Modernita a holokaust od polského sociologa ...
 • Naturkulturstadt Brno Židenice – Centrum lokální komunity, reflexe tradice a autonomie 

  Vaculíková, Klára
  Práce se zabývá obnovou kulturní krajiny, pozastavením její degradace a prací s fragmenty původní vesnické zástavby v novém kontextu, který jim dala významná urbánní změna. Dvě silné polarity - městské centrum a biocentrum ...
 • Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě 

  Indruch, Ondřej
  Teoretická diplomová práce navazuje na předdiplomní práci zkoumající problematiku „Platform urbanism“ za použití metody studia literatury. Počínaje fyzickými platformami, jejich propojením s digitálními platformami a ...
 • Jihlavské historické domy 

  Valová, Veronika
  Diplomová práce je výstup víceletého průzkumu Jihlavských historických domů v majetku města Jihlava, které spadají do městské památkové rezervace. Práce a průzkumy vznikaly ve spolupráci s městem Jihlava a v rámci projektu ...
 • Koniec doby uhoľnej – regenerácia krajiny Karvinska po ukončení ťažby čierneho uhlia a budúcnosť lokality Karviná-Doly 

  Šutvajová, Zuzana
  Éra ťažby neobnoviteľných zdrojov v Karvinsku sa pomaly končí. Uhlie, ktoré dávalo územiu charakteristický ráz a život sa postupne stáva jednou z etáp histórie. Problematika obnovy územia po ukončení ťažby v uhoľných baniach ...
 • Umělá inteligence (AI ) v architektuře 

  Rubáč, František
  Práce se primárně zabývá tématem AI a jejího využití v architektuře. V práci se zprvu zabývám AI v širším měřítku, poté uvedu jednotlivé možnosti využití AI v architektuře. Popisuji teoretické využití AI a tento popis ...
 • Vodní svět - lázně Krnov 

  Janák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských lázní pro město Krnov. Toto téma vychází z architektonické soutěže a bylo vybráno na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty v bakalářském studiu. Nejdůležitějším ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Cimrová, Zuzana
  V diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Bezborodko, Anastasiia
  Diplomová práce se zabývá návrhem studentského centra univerzity Palackého ve městě Olomouc. A taky řešením problému distribuce jednotlivých součástek univerzity po celém městě. Součástí návrhu je taky hledání optimálního ...
 • OD VÝCHODU NA ZÁPAD: VZTAHY, KOLIZE A ODCHYLKY ČESKÉ A JAPONSKÉ KULTURY 

  Vaculík, David
  Diplomová práce navazuje na předdiplomní výzkum zabývající se studiem vybrané literatury o japonské tradiční a moderní architektuře a zahradách, archivním výzkumem dochovaných staveb 20. století v Čechách ovlivněných ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Procházková, Klára
  Diplomová práce řeší zahuštění zastavění. Zástavbou však lze nejen zahušťovat město, ale také vesnice a krajinu, které se mi staly východisky. Pro svou práci jsem zvolila obec Skrbeň spolu s jejím katastrálním územím, ...
 • PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení 

  Vicanová, Nela
  Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími ...
 • Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci 

  Martinelli, Dominik
  Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, ...
 • Pražská filharmonie 

  Vrtílek, Osvald
  Diplomová práce na téma Pražská filharmonie je založena na návrhu nových koncertních sálů pro vážnou hudbu, ale i ostatní žánry s doplňujícími funkcemi v jednom objektu. Místo návrhu se nachází v pražských Holešovicích na ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Haasová, Lenka
  Zahušťování neboli densifikace je výrazný urbanistický trend 21. století v evropských městech. S rostoucí populací přichází totiž otázka, kde stavět? Lze se nadále rozpínat urbanisticky do okolní krajiny? Už dnes cítíme ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Nguyen, Jana
  Diplomová práce se zabývá možným řešením výstavby hospice v lokalitě Nové Sady v Olomouci. Cílem bylo navrhnout místo, kde i přes závažnost onemocnění, dokáží lidé klidně a důstojně prožít své poslední chvíle. Snahou bylo ...

View more