Recent Submissions

 • Formování stavby větrnou energií 

  Brahmi, Jakub
  Diplomová práce zkoumá možnost využití větrného proudění jako hnacího elementu architektonického návrhu za účelem integrace větru jako jeden ze zdrojů získávání energie. Větrné turbíny byly již využity v několika ...
 • Elementární architektura / Škola pro země třetího světa 

  Vepřková, Adéla
  Ve východní oblasti Konžské demokratické republiky už několik let probíhají nepokoje. Lidé žijí v uprchlických táborech nebo dočasných přístřešcích a děti nenavštěvují i několik let školu. Nyní to vypadá, že se situace ...
 • Elementární architektura / Architektura přijíždí 

  Ivkovičová, Natálie
  Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů ...
 • Elementární architektura / Galerie a muzeum architektury při FA VUT v Brně 

  Hertelová, Viola
  Téma, jež jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je kurátorování architektury jakožto možný přesah výuky architektury směrem k široké veřejnosti, ale i nástroj propojování institucí akademických i městských. Ve své ...